škola | Krnov (okres Bruntál)

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Gymnázium v Krnově je všeobecně vzdělávací střední škola připravující žáky především pro studium na vysokých školách a některé činnosti ve státní správě, kultuře a dalších oblastech. Škola nemá třídy se speciálním zaměřením. Je zvolen systém povinných volitelných předmětů ve třetím a čtvrtém ročníku. Tento systém vede žáky k zodpovědnosti za vlastní volbu budoucího povolání. Toto vyhovuje jejich představám i potřebám budoucího profesního zaměření.

Co nabízíme:

- studium dvou cizích jazyků (AJ, NJ, RJ, ŠJ, FJ), 

- účast ve vědomostních soutěžích a oborových olympiádách

- adaptační, lyžařské a sportovně-turistické kurzy a také zahraniční studijní pobyty,

- bohaté kulturní a sportovní vyžití v zájmových útvarech

 

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: ŠVP dle RVP)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: ŠVP dle RVP)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 7.5
402. místo - mezinárodní kolo Matematická olympiáda - kategorie A
5. místo - ústřední kolo Matematická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2018 6
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2017 7.5
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
13. 11. 2018 - 15. 11. 2018
14. 2. 2012 - 16. 2. 2012
6. 10. 2009 - 8. 10. 2009
15. 1. 2002 - 17. 1. 2002
6. 1. 1999 - 6. 1. 1999
Projekt podporují: