škola | Velký Újezd (okres Olomouc)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště služeb Velký Újezd, s.r.o.

SOŠ a SOU služeb Velký Újezd, s. r. o.

Naše škola sází na rodinnou atmosféru a příjemné prostředí a dobrý kolektiv učitelů i žáků. Během studia se můžete podívat do zahraničí, pocítit úspěch při reprezentaci školy na soutěžích nebo si prohloubit znalosti na nabízených kurzech a školeních. V areálu školy naleznete společenský sál, cvičný bar a cvičnou kuchyň, posilovnu, saunu, školní kadeřnictví, krejčovskou dílnu, skleníky, 2 počítačové učebny a další moderní odborné učebny. Dostanete se k nám snadno z Olomouce, Přerova, Hranic, Lipníku a okolních obcí. Již více jak 25 let tvoří učitelé a žáci jeden fungující tým.

Studijní obory:

Naše motto: Umíme se smát!

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
31-58-H/01 - Krejčí
(ŠVP: Krejčí se zaměřením na pánské a dámské oděvy)
41-52-H/01 - Zahradník
(ŠVP: Zahradník)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař - číšník)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 4. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
2017 0 25. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - číšník

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 4. 2017 - 28. 4. 2017
4. 4. 2011 - 11. 4. 2011
11. 6. 2007 - 11. 6. 2007
24. 9. 2003 - 26. 9. 2003
13. 1. 2000 - 13. 1. 2000
24. 9. 1998 - 30. 9. 1998
Projekt podporují: