škola | Chomutov (okres Chomutov)

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Dny otevřených dveří


03. 02. 2021

Pojďte se k nám podívat virtuálně

ESOZ Chomutov

Moderní škola

Střední odborná škola energetická a stavební

Střední zdravotnická škola

 

Obchodní akademie

   

Historie školy

Kořeny Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvková organizace sahají do padesátých let minulého století. Součást školy, která zajišťuje elektrotechnické obory, vznikla v roce 1951. Ta, která zajišťuje obory stavební, v roce 1970 a ta, která zajišťuje vzdělávání v oborech požární ochrany a bezpečnosti a ochrany obyvatel, vznikla v roce 1993. Zdravotnické vzdělávání a vzdělávání pro sociální služby je ve škole realizováno od roku 1971 a vzdělávání v oborech zaměřených na ekonomiku, obchod a management od roku 1992.

Od 1. 9. 2012 nese škola název Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace. Vznik tohoto subjektu znamenal nejen zachování původní vzdělávací nabídky, ale také její rozšíření a zkvalitnění. 

Současnost

V současné době se v oborech vzdělávání ukončených závěrečnou zkouškou nebo maturitní zkouškou připravuje na povolání přibližně 1100 žáků. Kromě toho škola ročně proškolí a vzdělá přibližně 200 účastníků systému dalšího vzdělávání. Využití personálních i výrobních kapacit školy doplňuje oblast produktivních prací a hospodářské činnosti, jejíž výsledky slouží k podpoře vlastního vzdělávacího procesu. Zájemcům je k dispozici kvalitní ubytování ve vlastních domovech mládeže hotelového typu a stravování ve dvou moderních školních jídelnách.

Motivace pro žáky

Motivační program Prokopa Diviše,

který vyhlašuje společnost ČEZ Distribuce, a.s.. Oceněni jsou žáci z oborů Elektrikář / Elektrikář – silnoproudMechanik elektrotechnických zařízení a Mechanik elektronik.

Kromě diplomů je součástí ocenění i finanční odměna. Pro žáky na 1. místě je vždy připravena odměna ve výši 16.000,- Kč, za 2. místo 11.000,- Kč a za 3. místo 7.000,- Kč. Program trvá celý školní rok a započítáva se do něho prospěch z odborných předmětů, včetně odborného výcviku, účast a umístění na odborných soutěžích a přehlídkách odborných dovedností. 

Projekt ve spolupráci s Policií ČR

Společný projekt Krajského ředitelství policie ČR a Ústekého kraje týkající se podpory náboru nových příslušníků Policie ČR z řad studentů středních škol se zaměřením studia na bezpečnostní a právní obory.

 


Projekt s Krajskou zdravotní a.s.
       
Hlavním záměrem tohoto programu je získat zájem studentů lékařských fakult a žáků středních zdravotnických škol, kteří by po řádném ukončení studia chtěli pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, a. s. 

Vytvořením Stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., mají studenti, kteří se rozhodnou po studiu pracovat v jedné z nemocnic Krajské zdravotní, a.s., po splnění všech formalit a dle platné Směrnice stipendijního programu Nadačního fondu Krajské zdravotní, a. s., možnost získat stipendium, které je jim vypláceno měsíčně do konce jejich studia.

Nadační fond  

Zahraniční stáže

Aktivity školy významně doplňuje projektová činnost a mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráci mobilitami pracovníků a žáků rozvíjíme s partnerskými školami a organizacemi v Německu, Finsku, Dánsku, Holandsku, Norsku, Litvě, Španělsku, Slovensku, Rakousku aj. Aktivně pracujeme v programech mezinárodní spolupráce Leonardo da Vinci, Sokrates a Erasmus +. Rozvoj školy významně podporuje projektová činnost v programech ESF, PHARE, EQUAL a zejména participace na národních systémových projektech, které řeší problematiku kvality vzdělávání, uznávání výsledků dalšího vzdělávání a ukončování studia ve středních školách.

 

Spolupráce

1. Profesní asociace

Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace energetických manažerů, Hospodářská komora, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká asociace sester, Sektorová rada pro energetiku, Cech sádrokartonářů, Cech malířů a lakýrníků, Cech klempířů a pokrývačů, Cech instalatérů a topenářů, Cech instalatérů, Český elektrotechnický svaz, Asociace pro využití tepelných čerpadel atd.  

2. Zaměstnavatelé

Škola úzce spolupracuje s řadou významných podnikatelských subjektů, např. ČEZ a.s., ČEZ Distribuce a.s., Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, PE Holding a.s. Chomutov, PG Chomutov, ZF elektronics Klášterec nad Ohří, Toyoda Klášterec nad Ohří, PULS investiční .s r.o. Chomutov, Krajská zdravotní a.s. aj.

Dosažené úspěchy

        

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

39-08-M/01 - Požární ochrana
(ŠVP: STROJNÍK POŽÁRNÍ TECHNIKY)
39-08-M/01 - Požární ochrana
(ŠVP: TECHNIK POŽÁRNÍ OCHRANY)
53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: PRAKTICKÁ SESTRA )
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: OBCHODNÍ AKADEMIE CHOMUTOV)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT)
68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: BEZPEČNOST A OCHRANA OBYVATEL)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: SOCIÁLNÍ ČINNOST)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Zaměření Mechanik elektronik)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Zaměření Mechanik elektrotechnických zařízení)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: ZÁMEČNÍK)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: ELEKTRIKÁŘ PRO STROJE A ZAŘÍZENÍ)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: ELEKTRIKÁŘ PRO ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: TRUHLÁŘ)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: INSTALATÉR)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: TESAŘ)
36-66-H/01 - Montér suchých staveb
(ŠVP: MONTÉR SUCHÝCH STAVEB)
36-67-E/01 - Zednické práce
(ŠVP: ZEDNICKÉ PRÁCE)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: ZEDNÍK)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: OŠETŘOVATEL)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5
3. místo - ústřední kolo Celostátní soutěž první pomoci (SZŠ)
8. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
17. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 0 10. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
17. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
19. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 0.5
4. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
9. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
21. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 4. 2014 - 11. 4. 2014
14. 3. 2006 - 16. 3. 2006
18. 2. 2003 - 24. 2. 2003
3. 4. 2000 - 11. 4. 2000
Projekt podporují: