škola | Kolín (okres Kolín)

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112

 

     

 

 

 

 

 

 

SOŠ a SOU stavební Kolín

 SOŠ a SOU stavební Kolín je jednou z největších škol ve Středočeském kraji. V letošním školním roce u nás studuje téměř 700 žáků ve 28 třídách. Škola nabízí možnost maturitního studia v oborech Stavebnictví, Mechanik IEZ a v nástavbovém oboru Podnikání. Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Absolvent zaměření design interiérů je připraven pro práci specialisty a poradce při navrhování interiérů v interiérových studiích, jako designer ve výstavnictví i jako pracovník marketingu ve výrobě a prodeji stavebních materiálů, stavebních výrobků a nábytku.

 Dalším maturitním oborem je mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, jehož absolvent je připraven k výkonu náročných činností v oblasti kompletních prací na vnitřních rozvodech instalatérských i elektrotechnických, souvisejících s povoláním instalatér, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení.

             Na SOU  pravidelně otevíráme tyto učební obory: zedník, tesař, truhlář, klempíř, malíř, instalatér, elektrikář. Většina z nich patří mezi obory podporované Středočeským krajem, takže žáci dostávají pravidelná měsíční stipendia a pololetní odměny.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - obnova budov)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - pozemní stavitelství)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Stavebnictví - pozemní stavitelství a design interiéru)
39-41-L/02 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
(ŠVP: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - chladicí a klimatizační technika)
39-41-L/02 - Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
(ŠVP: Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení - zařízení budov)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání )
23-55-H/01 - Klempíř
(ŠVP: Klempíř - stavební výroba)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář - silnoproud)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
36-64-H/01 - Tesař
(ŠVP: Tesař)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)
39-41-H/01 - Malíř a lakýrník
(ŠVP: Malíř a lakýrník)

Spolupracující firmy

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.1 2. místo - krajské kolo Fotbal (kategorie V. CH)
3. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. CH)
12. místo - krajské kolo Atletika - Středoškolský atletický pohár - kat. V. - CH
2018 0
9. místo - mezinárodní kolo Učeň instalatér
23. místo - mezinárodní kolo Učeň instalatér
20. místo - ústřední kolo Učeň instalatér

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 6. 2017 - 14. 6. 2017
1. 3. 2011 - 7. 3. 2011
17. 4. 2007 - 19. 4. 2007
18. 11. 2003 - 21. 11. 2003
8. 2. 1999 - 12. 2. 1999
Projekt podporují: