škola | Cheb (okres Cheb)

Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

Gymnázium Cheb je příspěvkovou organizací Karlovarského kraje a součástí výchovně vzdělávací soustavy ČR. Usiluje o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie. Usiluje o kultivaci svých žáků, formuje jejich intelektuální a mravní rozvoj.

Gymnázium v Chebu jako instituce existuje již 200 let, což lze dokladovat cyklem kronik Historia Gymnasii Egrensis ze Státního archivu v Chebu. Tradice gymnázia v Chebu jako latinské školy sahají až na počátek 14. století. Během své existence se škola vícekrát stěhovala a k vyučování jí sloužilo mnoho historických budov (např. dnešní ZŠ na Kostelním náměstí, známé, v současnosti již neexistující Rudolfinum v Komenského ulici, budovy v Karlově a Palackého ulici apod.). Posledním stanovištěm školy je rozsáhlý moderní areál v Nerudově ulici.

Více informací na webových stránkách Gymnázia Cheb

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Gymnázium Cheb - Brána na VŠ)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Gymnázium Cheb - Brána na VŠ)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 26.5
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2018 32.5
2. místo - ústřední kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2017 24.5
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor ekonomika a řízení
1. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
4. 1. 2017 - 10. 1. 2017
4. 11. 2009 - 6. 11. 2009
4. 11. 2009 - 4. 11. 2009
20. 10. 2008 - 24. 10. 2008
6. 6. 2006 - 7. 6. 2006
9. 5. 2002 - 16. 5. 2002
15. 9. 1999 - 15. 9. 1999
Projekt podporují: