škola | Rumburk (okres Děčín)

Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Gymnázium Rumburk - nejsevernější gymnázium v Čechách

 • fakultní škola Fakulty sociálně ekonomické
 • spolupracující škola Goethe Institutu v Praze
 • Centrum kolegiální podpory pro pedagogy ZŠ ve vzdělávaí oblasti Člověk a příroda
 • Místní centrum projektu DofE
 • DSD škola
 • člen Krajských metodických kabinetů M, Čj, ICT

Zaměření školy je všeobecné, v současnosti má škola zhruba 400 žáků v 16 třídách (8 tříd osmiletého a 8 tříd čtyřletého gymnázia). Studenti se zároveň v posledních třech ročnících specializují dle jimi vybraného studijního bloku. Škola nabízí studium v jazykovém, humanitním, přírodovědném a matematicko-technickém bloku.  Je zapojena do sítě škol, které umožňují získání jazykové zkoušky Deutsches Sprachdiplom, a dále nabízí možnost účastnit se nejrůznějších školních projektů včetně účasti v programu Erasmus+. Lze se zapojit řady dalších aktivit, ať už formou nepovinných předmětů (pěvecký sbor, programování, latina), nebo zájmových kroužků (sportovní kroužky, doučování, čtenářský klub, klub deskových her aj.)

Naše výhody:

 • malé třídy – individuální přístup
 • příprava na přijímací zkoušky (v případě otevření škol)
 • dorovnávací kroužky (M, ČJ, jazyky)
 • možnost specializovat se již v průběhu studia (bloková výuka)
 • jazyková příprava souběžně v několika úrovních
 • řada nepovinných předmětů (aplikovaná biologie, programování, příprava na složení jazykových zkoušek, latina)
 • řada kroužků (kroužek robotiky, 3-D tiskárna, školní televize, pěvecký sbor, parkour, otužování, florbal a další sportovní kroužky, přípravy na nejrůznější olympiády)
 • mezinárodní projekty (anglický Erasmus+, česko-polsko-německý Lanterna futuri, DofE, Über Grenzen sprechen, česko-německá studentská výměna)
 • rodilí mluvčí z NJ a nově i z AJ

Uplatnitelnost absolventů

 • příprava na studium VŠ nebo VOŠ
 • absolventi jsou přijímáni na přestižní školy (FVL, FF, MFF, PřF, PF UK, ČVUT, Hradecká LF, ….)
 • všeobecné vzdělání, flexibilita a dobrá jazyková příprava umožňuje nástup rovnou do zaměstnání

Flexibilita absolventů

 • všeobecnost je dnes výhodou, při krizi v oboru jsou kvůli své flexibilnosti dobře připraveni na to, že se během svého pracovního života budou muset učit nové věci

Rozhodování o svém profesním zaměření

 • výhoda studia u nás – mohou se rozhodovat o svém pracovním zaměření až v době, kdy jsou starší a mají více zkušeností a rozhled

Úspěšnost

 • výborné výsledky ve státní maturitě, důvodem jsou např. dorovnávací kroužky na M a ČJ v prvním ročníku, u maturantů speciální hodiny na jazykovou i matematickou přípravu, větší počet vyučovacích hodin věnovaný maturitním předmětům
 • dnes často není problém dostat se na VŠ, ale udržet se na ní – absolventi gymnázia jsou na VŠ úspěšní a mají dostatečné znalosti jak v humanitní, tak technické a matematické oblasti

Jazyková příprava

 • probíhá v souběžně v celém ročníku v několika jazykových úrovních, tyto skupiny jsou po celou dobu studia prostupné
 • výuka rodilého mluvčího pro podporu výuky NJ a v letošním roce od ledna i AJ
 • jedno cca 20 gymnázií v celé ČR - DSD škola
 • zdarma příprava a složení mezinárodní jazykové zkoušky z NJ v úrovních A2, B1, B2, C1 (zkoušku je možné složit přímo ve škole) – tento certifikát je uznáván zaměstnavateli i jako náhrada profilové maturity

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Na cestě)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Na cestě)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
4. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2018 4.5
3. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
4. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
2017 2
2. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
18. 4. 2016 - 21. 4. 2016
9. 11. 2009 - 13. 11. 2009
14. 11. 2007 - 19. 11. 2007
12. 6. 2006 - 13. 6. 2006
5. 2. 2002 - 11. 2. 2002
3. 5. 1999 - 5. 5. 1999
7. 9. 1998 - 7. 9. 1998
Projekt podporují: