škola | Blansko (okres Blansko)

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace

O škole

Jsme školou, kterou žáci navštěvují rádi. Jak je to možné? Chováme se k nim jako k dospělým a budujeme dobré vztahy mezi žáky i pedagogy. Bez tohoto by naše škola nemohla fungovat.
 

Studijní obory:

Proč studovat právě u nás

 • dlouholetá tradice ekonomického vzdělávání
 • kvalitní vzdělávání zdravotnického oboru s moderním zázemím a úzkou spoluprací se zdravotnickými zařízeními
 • vysoké procento při přijetí na vysoké školy a jejich úspěšné dokončení
 • zkušený pedagogický sbor, dobré vztahy v třídních kolektivech i mezi učiteli a žáky
 • vysoká úroveň výuky cizích jazyků
 • nadstandardní výuka informačních technologií s možností profilové maturitní zkoušky a získání ECDL certifikátu
 • odborná praxe ve firmách a zdravotnických zařízeních
 • účast žáků v celé radě projektů s mezinárodní působností - Erasmus+ aj.
 • bohaté mimoškolní aktivity v oblasti kultury, vzdělávání a sportu

 

Vybavení školy

Budova školy je nově a moderně vybavena. Žákům je k dispozici:
 • 12 kmenových tříd
 • 5 počítačových učeben
 • 3 multimediální učebny
 • 4 učebny s interaktivní technikou
 • 3 odborné učebny pro praktickou výuku
 • tělocvična s posilovnou
 • venkovní víceúčelové hřiště
 • studentské informační centrum
 • relaxační koutek
 • školní knihovna
 • kantýna
 • školní jídelna
 • připojení na wifi pro žáky

Každý rok investujeme nemalé finanční prostředky do obnovy tohoto majetku. Provádíme pravidelné modernizace počítačových učeben a softwarového vybavení.

  

  

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: 53-41-M/03 - Praktická sestra)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: 63-41-M/02 - Obchodní akademie)
78-42-M/02 - Ekonomické lyceum
(ŠVP: 78-42-M/02 - Ekonomické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
14. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
20. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
10. 5. 2016 - 16. 5. 2016
5. 10. 2010 - 8. 10. 2010
16. 3. 2004 - 19. 3. 2004
27. 9. 2001 - 27. 9. 2001
Projekt podporují: