škola | Chotěboř (okres Havlíčkův Brod)

Gymnázium Chotěboř

Nechceme být továrnou na vzdělání, poskytujeme prostor pro individuální růst při řadě školních i volnočasových aktivit.

Jsme držiteli titulů Ekoškola a Světová škola, pravidelně spolupracujeme s partnerskými školami v Německu, Francii, Švédsku a Polsku.

V roce 2019 jsme získali Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v kategorii Organizace veřejného sektoru.

Vyučované obory vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium (4letý obor)
79-41-K/81 Gymnázium (8letý obor)

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Vzdělání jako schopnost porozumět druhým)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Vzdělání jako schopnost porozumět druhým)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.7
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zdravotnictví
2. místo - krajské kolo Atletika - Středoškolský atletický pohár - kat. V. - D
2018 4
4. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor geologie a geografie
2. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
2017 10
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor geologie a geografie
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 11. 2019 - 26. 11. 2019
5. 12. 2013 - 11. 12. 2013
5. 3. 2010 - 10. 3. 2010
6. 12. 2006 - 7. 12. 2006
9. 2. 2002 - 15. 2. 2002
Projekt podporují: