škola | Sezimovo Ústí (okres Tábor)

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy

VOŠ, SŠ, COP Sezimovo Ústí, původně soukromá Baťova škola práce, Mistrovská škola a Průmyslová škola (1940).
Zřízena byla zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace v roce 2001 a
je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky. 

Hlavní činností školy je poskytování vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku.

Škola připravuje řadu vzdělávacích aktivit v oblasti chytrých řešení v hospodaření s energiemi formou praxe.

Stále nevíš kam na střední?Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie - správa sítí a programování)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Počítačová grafika a animace)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Automatizace v energetice)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Počítače a robotika)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika a podnikání - informatika)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Řízení sportu)
23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení
(ŠVP: Technologie zpracování plastů)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Programování a obsluha technologických pracovišť)
26-41-L/01 - Mechanik elektrotechnik
(ŠVP: Mechanik elektronik - digitální technika)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik - opravy, montáže a svařování)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů - obsluha CNC strojů)
26-51-H/01 - Elektrikář
(ŠVP: Programovatelné elektroinstalace)
26-52-H/01 - Elektromechanik pro zařízení a přístroje
(ŠVP: Digitální technika)
66-53-H/01 - Operátor skladování
(ŠVP: Logistika)

Spolupracující firmy

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 7
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
2018 11.5
3. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky
6. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
2017 6.5
5. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
6. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - webové aplikace
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
21. 10. 2019 - 25. 10. 2019
14. 5. 2012 - 21. 5. 2012
9. 3. 2009 - 13. 3. 2009
4. 4. 2005 - 8. 4. 2005
22. 10. 2001 - 26. 10. 2001
22. 9. 2000 - 22. 9. 2000
Projekt podporují: