škola | Loukov (okres Mladá Boleslav)

Střední odborné učiliště Hubálov

Střední odborné učiliště, Hubálov 17

Naše učiliště leží v severní části okresu Mladá Boleslav a jeho zřizovatelem je Středočeský kraj. Za šedesátiletou existenci prošlo řadou změn. Dnes patří k moderním prosperujícím zařízením připravujícím zájemce pro práci v zemědělství, strojírenství, dopravě, stavebnictví  i ve službách.

Kromě výučního listu mají žáci možnost získat řidičská oprávnění skupin B, C, T a průkazy svářečů elektrickým obloukem a plamenem ZK 135, 111, 311, popřípadě kvalifikaci podle EN 287.1. Ročně téměř stovka absolventů učiliště není na Mladoboleslavsku, Semilsku, Liberecku, Jablonecku, Jičínsku, Mělnicku a Českolipsku mezi nezaměstnanými. Jsme rádi, že se v poslední době zajímají o naše žáky budoucí zaměstnavatelé už v průběhu jejich přípravy a chtějí se na jejím zajištění i finančně podílet.

Výuku žáků vede kolektiv zkušených, většinou dlouholetých pracovníků učiliště v moderně zařízených učebnách a prostorných dílnách. Samozřejmostí je vybavení počítačovou sítí, uzavřenými televizními okruhy, internetem a nákladnou diagnostikou, bez které se dnešní opravárenství neobejde.

Podstatná část přípravy žáků probíhá přímo v učilišti, zbytek na smluvních pracovištích za účasti našich učitelů a instruktorů odborného výcviku. Většina žáků do učiliště denně dojíždí, část je ubytována na dobře zařízeném DM. Denně je zajištěna autobusová doprava z Mladé Boleslavi a z Turnova. Rodiče hradí náklady na stravování a ubytování žáků. Žáci dostávají stipendium od zřizovatele školy a odměnu za produktivní práci. Zřizovatel také umožňuje proplatit náklady na dopravu do školy pro žáky s trvalým pobytem ve Středočeském kraji.

Nabízíme Vám vyučení v těchto tříletých oborech vzdělání s výučním listem a to i ve zkrácené formě studia pro uchazeče s maturitou nebo výučním listem:

  • opravář zemědělských strojů
  • mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
  • instalatér
  • strojní mechanik (zámečník)
  • opravářské práce

V oboru opravářské práce se připravují  žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka je zaměřena hlavně na praktické dovednosti a někteří žáci po vyučení pokračují ještě v náročnějších oborech vzdělání.

Ing. Miroslav KOLOMAZNÍK, ředitel

Loukovec, Hubálov 17,

294 11 Loukov u Mnichova Hradiště

tel.: 326 789 408, 326 789 363, fax: 326 789 362

mobil: 725 853 275, 606 943 832

e-mail: reditel@souhubalov.cz, souhubalov@souhubalov.cz, info@souhubalov.cz

http://www.souhubalov.cz

https://m.facebook.com/souhubalov/

Obory

23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Zámečník)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)
41-55-E/01 - Opravářské práce
(ŠVP: Opravářské práce)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2017 0 19. místo - ústřední kolo Učeň instalatér

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
20. 4. 2015 - 22. 4. 2015
12. 4. 2011 - 14. 4. 2011
19. 2. 2007 - 20. 2. 2007
7. 5. 2002 - 13. 5. 2002
18. 2. 1999 - 22. 2. 1999
Projekt podporují: