škola | Hranice (okres Přerov)

Střední odborná škola Hranice, školská právnická osoba

Posláním školy je vychovávat absolventy odborně zdatné, jazykově vybavené, zdravě sebevědomé, samostatné a také připravené úspěšně pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Vedení školy proto aktivně spolupracuje s odbornými firmami a vzdělávacími institucemi, díky kterým mají žáci příležitost aplikovat nabyté teoretické znalosti v praxi, např. v soutěžích, projektech nebo v reálných studentských firmách. Minulý školní rok byl pro žáky opět velmi úspěšný. V celostátních soutěžích se  umístili na medailových příčkách. Studentská firma HB vyhrála celostátní kolo v oblasti sociálního podnikání a reprezentovala ČR na mezinárodní soutěži. V silné konkurenci studentů ze zemí EU, Japonska a Singapuru skončila těsně pod příčkami vítězů. Tyto vynikající výsledky vypovídají o kvalitní výuce se zavedenými moderními metodami vzdělávání.

Žáci absolvují také tematicky zaměřené kurzy v ČR a v zahraničí, jsou zapojeni do projektů EU a mají možnost získat řidičské oprávnění skupiny „B“.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Kybernetická bezpečnost)
18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Správce informačních systémů)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Cestovní ruch)
68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Bezpečnost a právo)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Veřejnosprávní činnost)
34-53-H/01 - Reprodukční grafik
(ŠVP: Grafický design a média)
69-53-H/01 - Rekondiční a sportovní masér
(ŠVP: Rekondiční a sportovní masér)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 3. 2020 - 5. 3. 2020
14. 6. 2017 - 16. 6. 2017
14. 5. 2013 - 16. 5. 2013
6. 12. 2010 - 9. 12. 2010
6. 5. 2003 - 12. 5. 2003
11. 1. 2000 - 11. 1. 2000
30. 10. 1998 - 3. 11. 1998
Projekt podporují: