škola | Kolín (okres Kolín)

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín s.r.o.

Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby nabízí  svým studentům takové obory, které je připraví nejen pro budoucí povolání, ale i ke studiu na vysoké škole.

Na škole vyučují kromě kvalifikovaných pedagogů všeobecně vzdělávacích předmětů také učitelé odborných předmětů, kteří napomáhají úzkému propojení teoretické oblasti s praktickou. Jedná se zejména o přímou realizaci zakázek v oblasti grafiky, ICT a užité fotografie.

Odborné předměty vyučujeme v malých skupinách, takže dochází k maximálně individuálnímu přístupu k žákovi. Tím, že škola není velká, atmosféra v ní je považována za rodinnou a velmi přátelskou. Je samozřejmostí, že učitelé vycházejí svým žákům vstříc nejen po studijní i osobní stránce.

Zveme vás na virtuální prohlídku školy......Pojď se podívat do školy, která Tě bude bavit!!

https://my.matterport.com/show/?m=ZDrjiUgxzcp&fbclid=IwAR27rzW-iE-nACnw8OKw0QwGL67KAQRg_xm3GQSSVezfFICi1q75pKeKXCE

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie - webové aplikace)
34-42-M/01 - Obalová technika
(ŠVP: Obalová technika)
39-08-M/01 - Požární ochrana
(ŠVP: Požární ochrana)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika a podnikání)
82-41-M/02 - Užitá fotografie a média
(ŠVP: Užitá fotografie a média)
34-52-H/01 - Tiskař na polygrafických strojích
(ŠVP: Tiskař na polygrafických strojích)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 6. místo - ústřední kolo Navrhni projekt

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
10. 5. 2018 - 18. 5. 2018
4. 6. 2012 - 6. 6. 2012
16. 1. 2008 - 18. 1. 2008
3. 11. 2004 - 8. 11. 2004
14. 6. 2000 - 14. 6. 2000
24. 2. 2000 - 27. 2. 2000
9. 3. 1999 - 12. 3. 1999
Projekt podporují: