škola | Turnov (okres Semily)

ŠPÉRA – Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Turnov

O ŠKOLE

Supš a Voš Turnov patří svým rokem založení mezi nejstarší umělecké školy v Čechách (1884). Nabízí vysoce odbornou a bezplatnou komplexní teoretickou i praktickou výuku pod vedením zkušených pedagogů. Čtyřleté denní studium je ukončeno maturitní zkouškou, žáci mohou pokračovat na vyšší odborné škole. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání talentové zkoušky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: 

 • připravuje žáky pro výkon výtvarných a technologických uměleckořemeslných činností v souladu s profilem absolventa
 • směřuje k dosažení rovnováhy mezi vědomostmi, znalostmi a dovednostmi, mezi sociálními, duchovními, morálními a estetickými hodnotami
 • rovněž zapojuje požadavky sociálních partnerů, úzce spolupracujících se školou 

Vyučované předměty:

 • jazykové a společensko-vědní
 • matematika
 • přírodovědné předměty
 • tělesná výchova 

Odborného učivo:

 • technologie příslušného oboru
 • navrhování
 • praktická cvičení 

Uplatnění absolventů: 

 • absolvent našeho oboru je vybaven ideální kombinací výtvarných a praktických dovedností se širokým uplatněním v praxi
 • je schopen kvalifikovaně vykonávat činnosti středních výtvarně technických pracovníků
 • je připraven pro studium na vysokých školách uměleckého zaměření či příbuzných oborů na jiných vysokých školách humanitního zaměření (zejména pedagogického směru)
 • může pracovat jako návrhář i realizátor užitkových i dekorativních předmětů (např. šperků, rytin, šperkových kamenů, kovářských a zámečnických výrobků, reliéfů a plastik z kovů)
 • rovněž se uplatní jako technik přípravy výroby, mistr ve výrobním provozu či designér 

AKTIVITY PRO ŽÁKY A STUDENTY

Výtvarné:

 • kresba portrétu
 • kresba figury
 • kroužek modelování
 • kroužek odlévání
 • grafické techniky

Sportovní:

 • florbal
 • basketbal
 • posilovna 

Aktivity pro uchazeče: 

 • Přípravné kurzy kresby a modelování k talentovým zkouškám
 • Konzultace vlastních domácích prací

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

82-41-M/06 - Výtvarné zpracování kovů a drahých kamenů
(ŠVP: VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ A DRAHÝCH KAMENŮ)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
1. 2. 2017 - 10. 2. 2017
21. 5. 2012 - 31. 5. 2012
16. 1. 2007 - 22. 1. 2007
17. 8. 2002 - 18. 8. 2002
22. 4. 2002 - 25. 4. 2002
15. 9. 1998 - 15. 9. 1998
Projekt podporují: