škola | Blovice (okres Plzeň-jih)

Gymnázium Blovice

Gymnázium Blovice má více než padesátiletou tradici. V současné době je v okrese Plzeň–jih stále jedinou školou poskytující gymnaziální vzdělávání. Zaměření školy je všeobecné, žáci studují ve 12 třídách osmiletého a čtyřletého studijního cyklu. Výuka se řídí školním vzdělávacím programem "Společně branou poznání", posílena je hodinová dotace cizích jazyků a informatiky a výpočetní techniky.

Žáci se vzdělávají v nové, moderně vybavené budově. Škola se nachází v klidném prostředí. Dopravní dostupnost je pro žáky ze širokého okolí velmi dobrá, město Blovice leží na železniční trati Plzeň – České Budějovice.

Kromě 12 kmenových učeben slouží ke vzdělávání žáků i odborné učebny chemie a biologie, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy, multimediální odborná učebna, laboratoře fyziky a chemie, učebna výpočetní techniky. Výuka tělesné výchovy probíhá v nově vybudované hale, jež je od r. 1996 součástí školy. V roce 2006 gymnázium vybudovalo víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které umožňuje žákům sportovní vyžití na čerstvém vzduchu.

Škola se pyšní téměř stoprocentní úspěšností žáků u maturitních zkoušek a vysokou úspěšností přijetí absolventů na VŠ.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Společně branou poznání)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Společně branou poznání)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 6
5. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
6. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2018 13
6. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
5. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2017 14
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
3. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 12. 2019 - 6. 12. 2019
19. 11. 2013 - 26. 11. 2013
18. 1. 2010 - 22. 1. 2010
12. 12. 2006 - 14. 12. 2006
5. 11. 2001 - 12. 11. 2001
14. 1. 1999 - 14. 1. 1999
Projekt podporují: