škola | Přerov (okres Přerov)

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola

Charakteristika školy

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově je moderní perspektivní škola nabízející kvalitní výuku v gymnaziálních a pedagogických oborech. Střední pedagogická škola je jedinou školou svého typu v Olomouckém kraji. Gymnázium Jana Blahoslava poskytuje nadstandardní jazykovou výuku včetně zařazení moderní výuky anglického jazyka metodou CLIL v šestiletém gymnáziu.

Nabízíme vzdělávání v těchto studijních oborech:

Gymnázium šestileté

Gymnázium čtyřleté

Pedagogické lyceum

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Předškolní a mimoškolní pedagogika ve zkrácené, dálkové formě

 

Proč studovat na naší škole:

 • kvalitní příprava pro studium na vysokých školách všech typů u nás i v zahraničí
 • široká uplatnitelnost na trhu práce jako učitelé mateřských škol, kvalifikovaní vychovatelé ve všech typech školských zařízení, asistenti pedagoga a pedagogové volného času pro zájmové vzdělávání
 • odborné a učební praxe ve školských zařízeních po celou dobu studia v pedagogických oborech
 • bezplatná příprava na mezinárodní jazykové zkoušky (FCE, Goethe – Zertifikat B1, B2, C1, DELF)
 • jsme Licenčním centrem Goethe Institutu
 • jsme Vzdělávacím střediskem společnosti Microsoft
 • úspěšná realizace projektů spolufinancovaných Evropskou unií
 • projekt Erasmus + - individuální mobility pedagogů k získávání zkušeností na zahraničních školách
 • projekty v rámci Operačního programu VVV – realizace Šablon (školní psycholog, kariérový poradce, zapojení IT technika do výuky, vzdělávání pedagogického sboru v oblasti inkluze)
 • bohatá zájmová činnost – sportovní (basketbal, volejbal, futsal, sportovní hry), hudební (pěvecký sbor, školní orchestr), jazyková (konverzace v cizích jazycích pro začátečníky i pokročilé, latina), přírodovědná (chemické praktikum), logika
 • kurz znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé
 • školní časopis LITERO
 • výborná dopravní dostupnost – blízkost vlakového a autobusového nádraží
 • zajištění ubytování a stravování

 

Akce během školního roku:

Literární kavárna, Jarní koncert, Vánoční koncert, koncert školních kapel „Masters of GJB a SPgŠ“, Výtvarný salon, sportovní den, lyžařské a turistické kurzy, specializované kurzy jednotlivých výchov, odborné exkurze a spousta dalších aktivit, které vytváří příjemné a inspirativní prostředí pro mladé lidi.

Je dobře, když žáky škola baví. U nás je toto konstatování naplněno.

 

Mgr. Romana Studýnková

ředitelka školy

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: "Čtyřleté gymnázium - živé jazyky")
79-41-K/61 - Gymnázium - 6 leté
(ŠVP: "Šestileté gymnázium - živé jazyky")
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: "Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství")
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: "Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství")
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum
(ŠVP: "Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum")

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 3.5
6. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
3. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. D)
2018 6.5
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor informatika
2017 1
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor historie
10. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 11. 2019 - 12. 11. 2019
23. 4. 2013 - 25. 4. 2013
4. 5. 2010 - 7. 5. 2010
14. 2. 2003 - 19. 2. 2003
Projekt podporují: