škola | Prachatice (okres Prachatice)

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

Gymnázium v Prachaticích nabízí dva studijní obory: gymnázium všeobecné osmileté a gymnázium všeobecné čtyřleté.

V budově gymnázia se nacházejí nadstandardně vybavené jazykové, chemické a fyzikální laboratoře, dvě učebny informatiky, odborné učebny hudební a výtvarné výchovy. V učebnách jsou využívány interaktivní tabule, dataprojektory, notebooky a internet. K dispozici je venkovní učebna.

Úspěšnost studentů při maturitních zkouškách (99,7 %) a v přijímacích řízeních na vysoké školy (90 %) je vynikající. Máme řadu významných absolventů.

Naši studenti se pravidelně umisťují na stupních vítězů v okresních i krajských kolech olympiád v jednotlivých předmětech a ve sportovních, výtvarných a hudebních soutěžích. Několikrát se zúčastnili také národních a mezinárodních kol.

Aula Aula

Gymnázium využívá elektronický informační systém, k němuž mají přístup studenti i jejich rodiče přes webové rozhraní školy nebo mobilní aplikace (rozvrhy, suplování, akce, kontakt s vyučujícími, klasifikace, docházka apod.). Studenti gymnázia mají možnost jeden rok studovat na některém gymnáziu v Dolním Bavorsku v rámci projektu Gastschuljahr.

Škola spolupracuje s několika univerzitami (např. UK Praha, JČU České Budějovice), studentům umožňujeme účast na přednáškách, seminářích a praktických cvičeních. Účastníme se také akcí Akademie věd ČR. 

Gymnázium je oficiálním partnerem Britské rady, pod jejíž záštitou pořádáme přípravné kurzy pro cambridgeskou mezinárodní zkoušku z angličtiny (B2 First), kterou naši studenti úspěšně skládají. 

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: CONSTANTIA - SAPIENTIA - PIETAS - VIRTUS)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: CONSTANTIA - SAPIENTIA - PIETAS - VIRTUS)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 5
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda CD
2018 2
2. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
2017 7.5
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 3. 2015 - 12. 3. 2015
8. 2. 2010 - 11. 2. 2010
16. 3. 2009 - 20. 3. 2009
9. 5. 2007 - 14. 5. 2007
25. 3. 2002 - 27. 3. 2002
9. 9. 1998 - 9. 9. 1998
Projekt podporují: