škola | Tachov (okres Tachov)

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1

Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1 je na Tachovsku jedinou technickou školou, která nabízí tříleté a maturitní obory, které se navzájem doplňují. Profilující jsou vysoce kvalifikované obory strojírenské s vazbou na informační technologie, o které je mezi zaměstnavateli velký zájem. Tradičními obory jsou obory stavební. Nabídku doplňuje obor elektrikář-silnoproud, který umožňuje získat osvědčení k vyhlášce č.50/1978 Sb.Tradice výuky řemesel zde sahá do roku 1955. Od této doby se neustále zkvalitňuje strojní a technologické vybavení, modernizují se učebny a dílny. Žáci mají k dispozici 3 D tiskárny, drony, simulace pneumatiky, hydrauliky a automatizace. Špičkové je počítačové vybavení včetně informačního a zabezpečovacího systému. Žáci učebních oborů jsou vybaveni ochrannými osobními pomůckami a základní sadou nářadí.

Teoretické vyučování probíhá ve Světcích, odborný výcvik a učební praxe pak v dílnách v Oldřichově a v areálu firmy BHS Corrugated. Ve 3. ročníku jsou žáci na pracovištích firem. Maturirní obory absolvují odbornou praxi ve 2. a 3. ročníku také u zaměstnavatelů. Stáže pořádáme i v Rakousku, případně v Německu.

Důležitý pro kvalitní výuku je kvalifikovaný učitelský sbor. Máme to štěstí, že u nás pracují jak zkušení praktici, tak i mladí odborníci s výbornou kvalifikací.

Vizitkou školy je dlouhodobá spolupráce se zaměstnavateli ve sdružení TEO, které žáky podporuje stipendiem. Naši absolventi jsou úspěšní ve své práci i při studiu vysokých škol. Podporujeme žáky v jejich zájmech a prostřednictvím kroužků a soutěží rozvíjíme jejich kreativitu a dovednosti.

V místě školy je domov mládeže s celodenním stravováním. Učební obory mají slevu na ubytování ve výši 500.00 Kč měsíčně.

Pořádáme sportovní , kulturní a společenské akce. Podporujeme péči o životní prostředí a vzájemnou pomoc. Jsme k sobě slušní a ohleduplní.

Vždy se snažíme s žáky i s jejich rodiči řešit vzniklé problémy a hledat to nejlepší řešení pro úspěšné zvládnutí studia. Vyžadujeme svědomitou práci a radujeme se z každého úspěchu, kterého jsme společně dosáhli. O svoje žáky se staráme a máme je rádi.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Aplikované informační technologie)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenství)
36-45-M/01 - Technická zařízení budov
(ŠVP: Technická zařízení budov)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač - programování CNC strojů)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráběč kovů)
26-51-H/02 - Elektrikář - silnoproud
(ŠVP: Elektrikář -silnoproud)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
36-67-H/01 - Zedník
(ŠVP: Zedník)

Spolupracující firmy

INOTECH ČR, spol. s r.o.
Technické pružiny SCHERDEL s.r.o.
BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service, s.r.o.
Formy Tachov s.r.o.
NOVASPORT spol. s r.o.
Grammer CZ Servicecenter, s. r. o
GRAMMER CZ, s.r.o.

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 21. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B
2018 0 20. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 4. 2017 - 26. 4. 2017
22. 2. 2011 - 24. 2. 2011
24. 9. 2007 - 2. 10. 2007
10. 4. 2003 - 14. 4. 2003
18. 9. 1998 - 18. 9. 1998
Projekt podporují: