škola | Kojetín (okres Přerov)

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium v Kojetíně je všeobecně vzdělávací školou, která svým žákům dlouhodobě poskytuje kvalitní prezenční i distanční vzdělání a úspěšně je připravuje ke studiu na vysoké škole.  

V současné době se na gymnáziu vyučují dva studijní obory ve dvanácti třídách: čtyřleté studium, určené absolventům devátých tříd, a osmileté studium, určené nadaným žákům z pátých tříd základních škol.

Kapacita školy umožňuje vyučujícím nadstandardní přístup jak k výjimečným talentům, tak i k žákům se studijními či osobními problémy. Individuální přístup školy k žákům je rodiči velmi kladně hodnocen a projevuje se vysokou úspěšností žáků u maturitních zkoušek a při přijímání absolventů ke studiu na vysokých školách.

Naše gymnázium má charakter spíše velké rodiny než neosobní instituce a menší počet žáků je naší předností.

Gymnázium  Kojetín bude ve školním roce 2021/2022 otevírat jednu třídu osmiletého studijního oboru 79-41-K/81 a jednu třídu čtyřletého studijního oboru 79-41-K/41. (Možnost volby standardního učebního plánu nebo plánu s rozšířené výuky tělesné výchovy.)

Přijímací řízení pro oba studijní obory - osmiletý i čtyřletý - je realizováno formou přijímací zkoušky jednotnými testy z českého jazyka a literatury a z matematiky (CERMAT).

Kritéria budou zveřejněna ve škole a na webových stránkách školy www.gkj.cz nejpozději do 31. 1. 2021.

V případě příznivé epidemiologické situace škola uspořádá pro uchazeče z pátých i devátých tříd, přípravné kurzy z českého jazyka a  z matematiky. Podmínkou je včasné podání přihlášky ke studiu na GKJ.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program Gymnázia Kojetín)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Školní vzdělávací program Gymnázia Kojetín)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4.9
3. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
1. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie C
2018 4
1. místo - ústřední kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
1. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
2017 4
3. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
5. místo - krajské kolo Biologická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 2. 2020 - 5. 2. 2020
10. 2. 2014 - 12. 2. 2014
26. 11. 2009 - 30. 11. 2009
10. 4. 2007 - 11. 4. 2007
16. 4. 2004 - 22. 4. 2004
25. 2. 2000 - 2. 3. 2000
Projekt podporují: