škola | Jindřichův Hradec (okres Jindřichův Hradec)

Střední zdravotnická škola Jindřichův Hradec

 • Otevíráme dvě třídy oboru PRAKTICKÁ SESTRA pro školní rok 2021/2022 s kapacitou 60 žáků
 • Den otevřených dveří 14. 1. 2021
 • Možnost ubytování na DM
 • Přijímací řízení:
  Přihlášky na tento studijní obor zasílejte do 1. března 2021 na adresu školy.
  Přesné informace k přijímacímu řízení a kritéria pro přijetí budou zveřejněny do konce ledna 2021 na webových stránkách školy – www.szsjh.cz.
  Studium vhodné pro dívky i chlapce
  Bližší informace poskytnou:
  PhDr. Běla Picková, ředitelka školy, tel. 384361787
  Mgr. Jitka Počtová, zástupce ředitele školy, tel. 384361786
  E–mail: bpickova@szsjh.cz, info@szsjh.cz
  Webová stránka školy: www.szsjh.cz

   

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
24. 11. 2014 - 27. 11. 2014
6. 12. 2010 - 10. 12. 2010
13. 3. 2006 - 14. 3. 2006
14. 5. 2001 - 16. 5. 2001
20. 4. 1999 - 21. 4. 1999
Projekt podporují: