škola | Kolín (okres Kolín)

Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41

Obchodní akademie v Kolíně je státní škola zřízená Krajským úřadem Středočeského kraje.

Škola poskytuje úplné střední odborné vzdělání ve studijních oborech 63-41-M/02 Obchodní akademie a 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Oba studijní obory jsou ukončeny maturitní zkouškou.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Sportovní management)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.4
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
3. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. CH)
2. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
2018 1
3. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
15. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2017 1.5
5. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
12. 11. 2018 - 16. 11. 2018
9. 1. 2013 - 10. 1. 2013
12. 2. 2008 - 15. 2. 2008
6. 12. 2004 - 9. 12. 2004
13. 9. 2000 - 13. 9. 2000
9. 5. 2000 - 12. 5. 2000
Projekt podporují: