škola | Prostějov (okres Prostějov)

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.

Láká Vás zaměstnání u policie, armády, hasičského záchranného sboruve státní správě a samosprávě? Snadněji naleznete uplatnění také díky výuce atraktivních specializovaných předmětů, jako je např.právo, integrovaný záchranný systém, střelecká příprava, kriminalistikasebeobrana a penologie.

Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. V oboru bezpečnostně právní činnost je vám k dispozici denní a dálkové studium.

  • 4-letý denní studijní program veřejnoprávní ochrana pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou
  • 3-letý dálkový studijní program veřejnoprávní ochrana – nástavbové vzdělávání pro absolventy tříletých oborů SOU

Více informací o škole na: www.trivisprostejov.cz

Fotogalerie akcí

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

68-42-M/01 - Bezpečnostně právní činnost
(ŠVP: Veřejnoprávní ochrana)
68-42-L/51 - Bezpečnostní služby
(ŠVP: Veřejnoprávní ochrana)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 3. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 2. 2018 - 28. 2. 2018
14. 4. 2014 - 16. 4. 2014
5. 1. 2012 - 10. 1. 2012
25. 11. 2008 - 2. 12. 2008
11. 6. 2007 - 12. 6. 2007
13. 12. 2004 - 17. 12. 2004
20. 3. 2003 - 25. 3. 2003
Projekt podporují: