škola | Ostrava-Vítkovice (okres Ostrava-město)

AHOL Střední odborná škola

Historie

AHOL – Střední odborná škola je největší soukromou střední odbornou školou v Ostravě, kterou od jejího založení v roce 1992 absolvovalo už přes pět tisíc studentů. Sídlí v moderně rekonstruované historické budově na nám. Jiřího z Poděbrad a v současné době má kapacitu 500 žáků v denní, večerní i dálkové formě vzdělávání.

 

Vybavenost

Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách v závislosti na studovaném oboru – ekonomické obory s vazbou na média mají k dispozici fotografický ateliér a televizní studio, studenti zdravotnických a sociálních oborů plně vybavenou učebnu pro ošetřovatelskou péči, studenti oboru Ortoticko-protetický technik užívají dílnu a odbornou učebnu s IT vybavením pro moderní ortotiku a protetiku,  s podobaroskopem, 3D tiskárnou a Runtime plošinou; studentům Pedagogického lycea a Sociální, správní a pečovatelské činnosti jsou určeny učebny výtvarné a dramatické výchovy a keramická dílna.

                           

Žáci mají k dispozici i zázemí v podobě klidových zón, fitness centra, školní knihovny, jídelny, bufetu a nově upraveného školního hřiště. K seberealizaci mohou využít i školní galerii, která již od svého vzniku vystavuje jak práce umělců Moravskoslezského kraje, tak i studentů AHOL - Střední odborné školy.

Priority školy

Prioritou školy je vytvoření přátelské atmosféry a dobrých vztahů mezi studenty napříč ročníky, což ale nevylučuje zdravou soutěživost, úsilí o individuální zlepšení a dosažení úspěchu. Proto klademe důraz na individuální přístup ke studentovi. Naším krédem je podpořit každého žáka, aby našel oblast svého zájmu a odvahu v ní vyniknout.

Škola proto nabízí široké spektrum zájmové činnosti (zájmové kroužky IT, robotiky, ošetřovatelství, keramiky, žurnalistiky, divadelní, jazykové, fitness), zapojuje studenty do soutěží v rámci i nad rámec školy. Při škole působí už od roku 2008 redakce školního časopisu MUCIN a od roku 2018 i školní Rádio AHOL. Samozřejmostí je i začlenění žáků do mezinárodních projektů s partnerskými školami v rámci programu ERASMUS.

Důraz klademe na odbornost a vazbu na praxi – proto u nás učí odborné předměty odborníci, pro žáky je připravena řada atraktivních exkurzí a praxe v renomovaných firmách a institucích.

Mezinárodní certifikáty

Za zásadní považujeme i jazykovou vybavenost – proto odborné předměty vyučujeme v angličtině. Pro zájemce jsou připraveny kurzy ke zvládnutí zkoušek k získání certifikátu PET a FCE, které studentovi plně hradí škola. Dalším certifikátem, který žák může získat, je „řidičák na počítač“ – ECDL (i zde s finanční spoluúčastí školy).

Školní akce

Školní rok se neskládá jen ze studia – jeho součástí je i tematicky laděný adaptační pobyt, lyžařský a vodácký kurz, slavnostní zahájení školního roku a pro maturanty maturitní ples v Gongu, předávávání maturitních vysvědčení ve školní aule a v neposlední řadě velké každoroční setkání absolventů na Garden party.

Pro školní rok 2020/2021 nabízí AHOL – Střední odborná škola žákům základních škol 9 zajímavých oborů:

78-42-M/03 Pedagogické lyceum

68-43-M/01 Právo a veřejná správa

63-41-M/01 Ekonomika v multimediální sféře

63-41-M/01 Sportovní management

63-41-M/01 Marketingová komunikace

53-44-M/01 Ortoticko-protetický technik

75-41-M/01 Sociální, správní a pečovatelská činnost

53-41-H/01 Ošetřovatel (učební obor)

69-42-M/01 Oční optik

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-44-M/01 - Ortoticko - protetický technik
(ŠVP: Ortoticko - protetický technik)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Ekonomika v multimediální sféře)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Marketingová komunikace)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Sportovní management)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Právo a veřejná správa)
69-42-M/01 - Oční optik
(ŠVP: Oční optik)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální, správní a pečovatelská činnost)
78-42-M/03 - Pedagogické lyceum
(ŠVP: Pedagogické lyceum)
53-41-H/01 - Ošetřovatel
(ŠVP: Ošetřovatel)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 50. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie VI
17. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
2018 0 4. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař
18. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
2017 0
34. místo - ústřední kolo Eustory
21. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
26. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
25. 11. 2019 - 28. 11. 2019
20. 11. 2013 - 22. 11. 2013
12. 4. 2010 - 14. 4. 2010
7. 12. 2004 - 10. 12. 2004
8. 9. 2000 - 8. 9. 2000
21. 1. 2000 - 21. 1. 2000
6. 1. 2000 - 6. 1. 2000
2. 11. 1999 - 2. 11. 1999
17. 2. 1999 - 17. 2. 1999
11. 9. 1998 - 11. 9. 1998
Projekt podporují: