škola | Teplice (okres Teplice)

Střední škola obchodu a služeb Teplice, příspěvková organizace

Historie:
Tato škola byla založena roku 1897 jako „Fachschule“ (odborná škola). Po osvobození v roce 1945 se stala keramickou a sklářskou školou. Od roku 1958 plnila funkci učňovské školy pro obory: pletař, šička, krejčí, sklář, keramik, elektromontér, prodavač, kuchař, číšník a jiné. Svým postavením a velikostí se stala dominantní učňovskou školou v rámci okresu Teplice. V září 1980 byla učňovská přeměna na střední odborné učiliště s krejčovskými a prodavačskými učebními obory. V roce 1990 se SOU stalo samostatnou příspěvkovou s vlastní právní subjektivitou. Město Teplice je obchodním a lázeňským centrem regionu a škola tak svou studijní nabídkou (obory obchodu a služeb) navazuje potřeby obchodní sítě.

 

V roce 1948 vznikají v Teplicích sloučením několika textilních továren Závody Boženy Němcové (Bonex). Nedostatek kvalifikovaných sil vyvolal potřebu vzniku vlastního učiliště. Nejprve vzniká praktické pracoviště (teoretická výuka probíhala ve Varnsdorfu) a na jeho základě bylo v roce 1989 zřízeno SOU textilní při n.p. Bonex. V roce 1990 se SOU stalo samostatnou příspěvkovou s vlastní právní subjektivitou. Na škole s kapacitou 300 žáků se vyučují obory švadlena a pletař. V roce 2004 ATOK (Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu) propůjčil na 5 let škole Zlatý diplom za vzdělávací kvality školy. Vlivem úpadku textilního průmyslu v Teplicích se potřeba kvalifikovaných odborníků v textilních oborech snižuje.
 
Současnost školy:

1. 9. 2008 došlo ke sloučení Střední školy obchodu a služeb, Teplice, Alejní 12, p.o. a Střední školy textilní, Teplice, p.o.. Škola vzniklá tímto sloučením nese název Střední škola obchodu a služeb, Teplice, p.o. a je důstojným pokračovatelem jedné z nejstarších škol v Teplicích a okolí. Kapacita školy je 856 žáků a v současné době školu navštěvuje přibližně 480, kteří jsou ve 26 třídách. Na škole se vyučují 4 maturitní obory, 1 nástavbový maturitní obor, 6 oborů tříletých s výučním listem a jeden dvouletý obor s výučním listem.

V současnosti má škola dvě budovy.
1. v Alejní ulici č.p.12 – zde sídlí ředitelství školy a probíhá zde teoretická výuka všech oborů a odborný výcvik oboru kadeřník. Nalezneme zde 20 učeben, z toho 6 odborných, jídelnu, posilovnu, minitělocvičnu a 2 učebny výpočetní techniky. Škola je významným architektonickým prvkem Alejní ulice, neboť je jedinou dochovanou budovou původní zástavby, která byla v minulém století zbourána a nahrazena panelovou zástavbou.
2. v ulici E. Dvořákové č.p. 14 – zde probíhá odborný výcvik téměř všech oborů. Jsou zde vybudovány odborné učebny pro výuku odborného výcviku všech textilních oborů, aranžérů, prodavačů a obchodníků a kosmetiček. Je zde také minitělocvična.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

82-41-M/05 - Grafický design
(ŠVP: Grafický design)
66-41-L/01 - Obchodník
(ŠVP: Obchodník)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikání)
31-59-E/01 - Šití oděvů
(ŠVP: Šití oděvů)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
66-52-H/01 - Aranžér
(ŠVP: Aranžér)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
27. 3. 2017 - 29. 3. 2017
22. 1. 2016 - 28. 1. 2016
2. 11. 2011 - 4. 11. 2011
2. 5. 2007 - 2. 5. 2007
7. 3. 2007 - 8. 3. 2007
16. 2. 2004 - 19. 2. 2004
7. 1. 2002 - 11. 1. 2002
11. 5. 1999 - 13. 5. 1999
Projekt podporují: