škola | Písek (okres Písek)

Střední zdravotnická škola Písek

Jsme střední zdravotnická škola v Písku. Ve školním roce 2021/22 otevřeme jednu třídu (30 žáků) maturitního oboru Praktická sestra a jednu třídu (30 žáků) maturitního oboru Zdravotnické lyceum. 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Zdravotnické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 4. místo - krajské kolo Florbal (kategorie V. D)
13. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
2018 0 6. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 1. 2015 - 22. 1. 2015
15. 11. 2010 - 23. 11. 2010
5. 2. 2007 - 8. 2. 2007
21. 1. 2002 - 24. 1. 2002
7. 2. 2000 - 10. 2. 2000
Projekt podporují: