škola | Kolín (okres Kolín)

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135

Pro školní rok 2021/2022 vyhlašujeme přijímací řízení pro obory SŠ:

Praktická sestra 53-41-M/03

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04

Pro obory VOŠ:

Diplomovaná dětská sestra 53-41-N/51

Diplomovaný farmaceutický asistent 53-43-N/11

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)
78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum
(ŠVP: Zdravotnické lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 10. místo - krajské kolo Atletika - Středoškolský atletický pohár - kat. V. - D
26. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
4. 12. 2019 - 9. 12. 2019
21. 10. 2013 - 23. 10. 2013
31. 3. 2008 - 2. 4. 2008
15. 10. 2002 - 18. 10. 2002
8. 10. 2001 - 8. 10. 2001
Projekt podporují: