škola | Děčín (okres Děčín)

Evropská obchodní akademie Děčín

Základní informace o škole

Evropská obchodní akademie v Děčíně má dlouholetou tradici (založená v roce 1945) a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Škola prošla v roce 2009 – 2011 generální rekonstrukcí a patří mezi nejmodernější školy Ústeckého kraje.

Srdečně zveme všechny uchazeče o studium a jejich rodiče na:

Den otevřených dveří ONLINE

· uskuteční se dne 13. ledna 2021 prostřednictvím platformy Google Meet 
· od 16.00 do 19.00
· připojení v dolní části obrazovky

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 4 třídy čtyřletého studia s maturitou v těchto zaměřeních:

DIGITÁLNÍ MARKETING A KOMUNIKACE
● zcela nové zaměření školy
● žáci se učí, jak bezpečně prezentovat sebe a svou firmu v internetovém prostředí, pro svou propagaci budou využívat sociální média, rozvíjí svou počítačovou gramotnost

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ ASISTENT
● absolventi mohou pracovat v různých odborných pozicích, institucích EU, v zastupitelských úřadech ČR, ve státní správě a samosprávě
● výuka dvou odborných předmětů v anglickém jazyce

KREATIVITA PODNIKÁNÍ
● žáci se prakticky zaměřují především na chod organizací a podniků a možný rozvoj vlastních podnikatelských aktivit
● absolventi mohou zakládat vlastní firmy, pracovat ve všech oblastech národního hospodářství, průmyslu, bankovnictví, pojišťovnictví a pod.

SPORTOVNÍ MARKETING A MANAGEMENT
● studium rozšířené o odborné sportovní předměty
● zaměření určené všem zájemcům o sport, nejen aktivním sportovcům 

Absolventi oboru Obchodní akademie se připravují k uplatnění přímo na trhu práce nebo ke studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách.
Mohou pracovat jako zaměstnanci nebo zaměstnavatelé tam, kde se vykonávají ekonomické, obchodně podnikatelské a administrativní činnosti, v organizacích a podnicích všech právních forem.

Evropská obchodní akademie je zapojena do řady mezinárodních projektů s možností výjezdů žáků do zahraničí. Škola má bezbariérový přístup ke všem učebnám včetně výtahu. Evropská obchodní akademie nabízí svým žákům z různých míst České republiky ubytování internátní formou ve dvou ubytovacích zařízeních. Všichni žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně s finančním přispěním školy.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Digitální marketing a komunikace)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Evropský hospodářský asistent)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Kreativita podnikání)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Sportovní marketing a management)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie II
8. místo - krajské kolo Basketbal (kategorie V. CH)
12. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 1.5
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B2
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - ruština - kategorie I
2017 2
4. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.B
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
15. 6. 2016 - 20. 6. 2016
26. 4. 2010 - 29. 4. 2010
12. 5. 2006 - 16. 5. 2006
3. 12. 2001 - 8. 12. 2001
9. 11. 1998 - 11. 11. 1998
17. 9. 1998 - 17. 9. 1998
Projekt podporují: