škola | Dačice (okres Jindřichův Hradec)

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213

Pro školní rok 2021/2022 plánujeme otevřít jednu třídu osmiletého gymnázia a jednu třídu čtyřletého gymnázia. Obě s všeobecným zaměřením a kapacitou 30 žáků. Máme profesionální učitelský sbor i nadstandardní technologické vybavení. 

Při studiu se zaměřujeme na rozvoj čtenářské, informační a matematické gramotnosti. Dále klademe velký důraz na výuku cizích jazyků. V této souvislosti stojí jistě za zmínku to, že 20 % letošních maturantů zvládlo maturitní test z anglického jazyka bez jediné chyby. Naši studenti mají také k dispozici dostatek volitelných předmětů, aby se mohli profilovat pro budoucí studium na VŠ.

Stále vylepšujeme vybavení školy, v letošním školním roce jsme nově otevřeli moderní laboratoř biologie a chemie, nově mají žáci k dispozici také čtyři 3D tiskárny. Pro výuku cizích jazyků slouží dvě jazykové laboratoře se systémem Robotel. Pro výuku Bi, Ch a Fyziky jsou k dispozici měřicí zařízení systému Pasco. Vyučující všech předmětů využívají dvě mobilní učebny vybavené Apple zařízeními – v jedné je 24 ks Macbooků Pro a ve druhé 24 ks iPadů Air.

Našim studentům nabízíme kvalitní vzdělávání, moderní zázemí, otevřenou komunikaci s učiteli a tvůrčí atmosféru školy.

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Komplexní škola)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Komplexní škola)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2
5. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
5. místo - krajské kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
2018 3.5
1. místo - krajské kolo Astronomická olympiáda AB
6. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
1. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2017 5
5. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
2. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie A
2. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
6. 1. 2016 - 8. 1. 2016
13. 4. 2010 - 16. 4. 2010
9. 3. 2009 - 13. 3. 2009
16. 4. 2007 - 17. 4. 2007
15. 4. 2002 - 19. 4. 2002
10. 5. 1999 - 13. 5. 1999
Projekt podporují: