škola | Plzeň (okres Plzeň-město)

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13

Výuka na ISŠŽ probíhá ve tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech denního studia. Dosaženým stupněm je střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Žáci tříletých oborů mohou pokračovat ve studiu na dvouletém nebo tříletém nástavbovém oboru. Výuku zajišťuje kvalitní pedagogický sbor.

Ve všech oborech je kladen důraz na rozvíjení individuálních schopností a praktických dovedností žáků. Škola umožňuje všem žákům uplatnit svůj talent v rámci různých mezinárodních projektů, při akcích a soutěžích v Plzni, Plzeňském kraji, v České republice i v zahraničí. Důkazem toho jsou vynikající úspěchy žáků a jejich pedagogů.

Poptávka po absolventech školy na trhu práce je velmi dobrá. Absolventi učebních oborů jsou dobře připraveni do praxe i k pokračování na nástavbovém studiu. Absolventi studijních oborů nastupují do praxe, nebo odcházejí na vyšší odborné školy a vysoké školy technicky, nebo humanitně zaměřené, na pedagogické fakulty, nebo vysoké školy s uměleckým zaměřením.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

31-43-M/01 - Oděvnictví
(ŠVP: Oděvní a interiérový design)
63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání
(ŠVP: Asistent v právní a podnikové sféře, Bankovnictví a pojišťovnictví)
82-41-M/07 - Modelářství a návrhářství oděvů
(ŠVP: Návrhář)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Podnikatel)
31-58-H/01 - Krejčí
(ŠVP: Krejčí)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník, kadeřnice)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1.5
3. místo - ústřední kolo HARMONIE - účesová tvorba pánská
1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
11. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenské obory
2018 0 8. místo - ústřední kolo Mladý modní tvůrce - kategorie Volná mladá móda
31. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ
2017 0.5 2. místo - ústřední kolo Mladý modní tvůrce - kategorie Volná mladá móda

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 1. 2019 - 14. 1. 2019
23. 4. 2013 - 29. 5. 2013
1. 9. 2010 - 30. 11. 2010
12. 3. 2010 - 19. 3. 2010
16. 2. 2004 - 25. 2. 2004
4. 3. 1999 - 5. 3. 1999
Projekt podporují: