škola | Šumperk (okres Šumperk)

Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2

Proč si vybrat právě Střední zdravotnickou školu Šumperk?

Budova školy je bývalý dominikánský klášter, jehož součástí je i kostel Zvěstování Panny Marie, který byl založen kolem roku 1290. Od roku 1866 slouží převážně školám, od roku 1949 je sídlem zdravotnické školy. Po dlouhodobé rekonstrukci tato historická památka vyhovuje požadavkům moderní školy. Je po odborné i materiální stránce velmi dobře vybavena.

Praktické vyučování a odborná praxe žáků probíhají  v  Nemocnici  Šumperk a.s., kde žáci uplatňují své teoretické znalosti v praxi. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolventi ve velkém počtu studují na vyšších zdravotnických školách různé diplomované obory - např. zdravotnický záchranář, všeobecná sestra, farmaceutický asistent, nutriční terapeut, oční technik, ortotik - protetik, atd. nebo i na vysokých školách obory - např. všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie, radiologický asistent. V praxi najdou uplatnění ve všech zdravotnických a sociálních zařízeních nejen v Šumperku, ale i v celé ČR.

Odborná výuka ošetřovatelských předmětů probíhá v laboratořích ošetřovatelství. Zde žáci získávají praktické dovednosti a teoretické znalosti nezbytné pro budoucí povolání.

Škola má vlastní kuchyň a jídelnu, která umožňuje žákům kvalitní celodenní stravování. Součástí školy je domov mládeže, který slouží k ubytování žáků ze vzdálenějších míst. Je od školy vzdálen asi 10 minut chůze a je účelně a esteticky zařízen. Tato krásná vila v zahradě je také zařazena mezi historické památky města.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Praktická sestra)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor teorie kultury, umění a umělecké tvorby
2017 0.5 5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 2. 2019 - 1. 3. 2019
2. 4. 2012 - 4. 4. 2012
14. 11. 2006 - 14. 11. 2006
13. 11. 2006 - 14. 11. 2006
26. 11. 2003 - 28. 11. 2003
15. 11. 2000 - 15. 11. 2000
23. 9. 1999 - 27. 9. 1999
8. 3. 1999 - 9. 3. 1999
Projekt podporují: