škola | Chvaletice (okres Pardubice)

Střední odborné učiliště zemědělské

Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice

Vzděláváme a vychováváme široce zaměřené odborníky. Absolventi se orientují na trhu práce a nacházejí uplatnění ve firmách, u živnostníků nebo jako soukromí podnikatelé. Chceme, aby od nás odcházeli profesně zdatní a společensky odpovědní lidé. Dbáme na zdravé školní klima, poskytujeme žákům příjemné prostředí, komplexní soubor služeb a individuální přístup. Základními hodnotami jsou slušnost, spravedlnost, důslednost a zdravé sebehodnocení.

Nabízíme tyto učební obory: 

Opravář zemědělských strojů (41-55-H/01)
Strojní mechanik (23-51-H/01)
Mechanizace a služby (41-45-M/01)

 

Proč do Chvaletic? 

Škola je komplexně vybavena pro teoretické vyučování, odborný výcvik, zajišťuje stravování i ubytování žáků a to vše v jednom společném areálu.

Trh práce: absolventi snadno nacházejí uplatnění na trhu práce.

Výhodné umístění: na železniční traťi Praha – Pardubice.

Výuka: komplexní výuka v jednom areálu SOUz.

Odborné exkurze: široká nabídka odborných exkurzí, a kulturních aktivit.

Možnost ubytování: možnost ubytování a stravování v domově mládeže.

Ubytovaní žáci: mají sportovní areál, posilovnu a kuchyňku.

 

Stipendijní program

Studium učebních oborů Opravář zemědělských strojů i Strojní mechanik probíhá střídavě v teoretickém vyučování a v odborném výcviku. Jednotlivé cykly se mění po týdnech v průběhu celého studia. Žáci v odborném výcviku vykonávají práce cvičné i práce produktivní, za které jim náleží odměna. Kromě toho žáci za řádné plnění svých povinností mohou být zařazeni do stipendijního programu.
 
 
Zde můžete shlédnout video a podívat se, jak to na naší škole vypadá. 
 
 

Výhody studia

  • získání řidičských průkazů B, T, C (osobní automobil, traktor, nákladní automobil) zcela zdarma jako součást výuky
  • získání svářečských oprávnění (plamen, elektrický oblouk) dle ČSN EN ISO 9606-01 zcela zdarma jako součást výuky
  • získání záučních listů v oborech klempíř, kovář a soustružník
  • pro žáky s mimořádnými výsledky certifikát svářeče dle EN ISO 9606-1 - Evropská zkouška na koutové i tupé spoje
  • za zvýhodněnou cenu oprávnění svařovat v ochranné atmosféře tavící i netavící se elektrodou (MAG, TIG) nebo oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků
  • možnost pobírat měsíční stipendium (Kč 300,- - 600,-/měsíc)
  • finanční odměna za podíl na produktivní práci
  • za zvýhodněnou cenu oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků
  • následné studium: prostup do oboru Mechanizace a služby, nástavbové studium nebo studium v oborech podnikání

Úspěchy našich žáků

David Kosprd, který je letos už ve 3. ročníku se umístil v řemeslné kategorii na 3. místě výrobou domácího grilu.

Jakub Šimašek z 2. ročníku byl zařazen do umělecké kategorie, kterou dokonce vyhrál vykováním sekery s atypickou rukojetí a zhotovením sady filigránsky vyřezávaných dřevěných nožů.

        Vítěz katogorie Jakub Šimašek


Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

41-45-M/01 - Mechanizace a služby
(ŠVP: Mechanizace a služby)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Strojní mechanik)
41-55-H/01 - Opravář zemědělských strojů
(ŠVP: Opravář zemědělských strojů)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
13. 3. 2017 - 16. 3. 2017
4. 2. 2015 - 9. 2. 2015
11. 2. 2013 - 13. 2. 2013
12. 4. 2006 - 19. 4. 2006
8. 10. 2001 - 12. 10. 2001
Projekt podporují: