Úřad práce | Teplice (okres Teplice)

Informační a poradenské středisko Teplice

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

Potřebujete si s někým v klidu promluvit o výběru školy? Chcete zjistit nové informace o školách a oborech? Chcete se otestovat a zjistit nové informace o sobě? Poradci pro volbu povolání jsou zde pro vás!

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytují informační a poradenské služby kariérového poradenství všem klientům, kteří o ně požádají:

  • pomoc při výběru studia, při vyplňování přihlášky ke studiu, při výběru profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních míst na Portále MPSV, při sestavení životopisu na PC,
  • testy profesních zájmů,
  • skupinové programy,
  • prezentační výstavy škol,
  • informace o možnostech dalšího vzdělávání, o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia a jejich obsahu, o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, o možnostech a podmínkách rekvalifikace, o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých povolání na trhu práce.

Informace jsou podávány v úředních hodinách. Individuální poradenské konzultace a skupinové poradenské programy je nutné vždy předem objednat.

Kontakty:

Mgr. Jitka Schönerová, tel: 950167497, Bc. Jana Prášková, tel: 950167434, Hrdličková Stanislava, tel: 950167364, Mgr. Martina Prücknerová, tel: 950167323-dotazy na rekvalifikace.  

...

Projekt podporují: