škola | Ústí nad Orlicí (okres Ústí nad Orlicí)

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální Ústí nad Orlicí

 • nachází se v centru města
 • má výbornou dostupnost železniční a autobusovou dopravou z blízkých i vzdálených míst regionu
 • je jedinou vyšší odbornou školou se zdravotnickým zaměřením v Pardubickém kraji
 • získala 3. místo v soutěži Střední Roku 2019 v kategorii Pardubický kraj
 • získala národní a evropský certifikát kvality National and European Quality Label v mezinárodní programu eTwinnig s projektem How we practice
 • stala se „eTwinningovou školou 2020 – 2021“ za úspěšný mezinárodní projekt How we practice
 • absolventi získají Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení či diplomu o absolutoriu

 

Studijní obory střední školy:

 • Praktická sestra (53-41-M/03) - 4 roky, denní forma studia, ukončení maturitní zkouškou, pro dívky i chlapce
 • Sociální činnost (75-41-M/01) - 4 roky, denní forma studia, ukončení maturitní zkouškou, pro dívky i chlapce

Přijímací řízení pro obory střední školy

Předpokládáme přijmout:

 • 32 uchazečů oboru Praktická sestra
 • 30 uchazečů oboru Sociální činnost

Kritéria přijímacího řízení ke studiu oborů střední školy budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. ledna 2021.

 

Studijní obory vyšší odborné školy:

 • Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) - 3 roky, denní forma studia, ukončení absolutoriem, pro dívky i chlapce
 • Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) - 2 roky, pokusné ověřování zkrácené denní formy studia, ukončení absolutoriem, pro dívky i chlapce
 • Diplomovaná všeobecná sestra (53-41-N/11) - 3 roky a 6 měsíců, kombinovaná forma studia, ukončení absolutoriem, pro dívky i chlapce

Přijímací řízení pro obory vyšší odborné školy

Předpokládáme přijmout:

 • 25 uchazečů oboru Diplomovaná všeobecná sestra - denní forma studia
 • 25 uchazečů oboru Diplomovaná všeobecná sestra - kombinovaná forma
 • 6 uchazečů oboru Diplomovaná všeobecná sestra - pokusné ověřování zkrácené denní formy studia

Kritéria přijímacího řízení ke studiu oborů vyšší odborné školy budou zveřejněna na webových stránkách školy do 31. března 2021.

 

Dny otevřených dveří

 • 13. 10. 2020 (úterý)          14:00 - 17:00
 • 21. 10. 2020 (středa)        14:00 - 17:00
 • 07. 11. 2020 (sobota)       08:00 - 12:00
 • 25. 11. 2020 (středa)        14:00 - 17:00
 • 10. 12. 2020 (čtvrtek)       14:00 - 17:00
 • 09. 01. 2021 (sobota)       08:00 - 12:00
 • 26. 01. 2021 (úterý)          14:00 - 17:00

Prohlídka školy mimo stanovené termíny je možná po telefonické domluvě.

 

Jednotná přijímací zkouška

 • 12. 4. 2021 (pondělí)
 • 13. 4. 2021 (úterý)

Přijímací zkoušku budou uchazeči vykonávat formou písemného testu z českého jazyka a z matematiky a její aplikace.

 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

 • 06. 03. 2021 (sobota) od 8:00 do 12:00
 • 20. 03. 2021 (sobota) od 8:00 do 12:00

Více informací a přihlášku nalezete na webových stránkách školy www.szsuo.cz do 31. ledna 2021.

 

Přijímací zkoušky nanečisto

Termín bude upřesněn. Více informací a přihlášku nalezete na webových stránkách školy www.szsuo.cz do 31. ledna 2021.

 

Ubytování

Ubytování zajišťuje Domov mládeže Střední školy automobilní, Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí

 

Stravování

 • Školní jídelna Smetanova 43, Ústí nad Orlicí
 • školní kiosek v budově školy
 • nápojový a potravinový automat
 • vodní fontánky

 

Kvalifikační kurzy pro žáky, studenty i veřejnost

 • Sportovní masáž - 150 hodin, výuka jeden den v týdnu (čtvrtek) v odpoledních hodinách
 • Sanitář - 180 hodin, výuka dva dny v týdnu (pondělí, úterý) v odpoledních hodinách
 • Pracovník v sociálních službách - 164 hodin, výuka dva dny v týdnu (pondělí, úterý) v odpoledních hodinách

Více informací a přihlášku naleznete na webových stránkách školy www.szsuo.cz.

 

Praktické vyučování oboru praktická sestra je realizováno ve smluvních zařízeních:

 • Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Orlickoústecká nemocnice
 • Ambulance praktických lékařů pro dospělé
 • Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí
 • Stacionář Ústí nad Orlicí

 

Praktické vyučování oboru sociální činnost je realizováno ve smluvních zařízeních:

 • Centrum komplexní péče Ústí nad Orlicí
 • CEDR Ústí nad Orlicí
 • CEMA Žamberk – Domov na skalách, DPC
 • Denní centrum Berenika – Vysoké Mýto
 • Denní stacionář při Domu pokojného stáří sv. Kryštofa, Kerhartice
 • Dětský domov Dolní Čermná
 • Domov pod hradem – Žampach
 • Domov pro seniory Sloupnice
 • Domovem důchodců Ústí nad Orlicí,
 • Naděje, Dům pokojného stáří Vysoké Mýto
 • o.s. Péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
 • Petrklíč, komunitní centrum Česká Třebová
 • SKP-CENTRUM, o.p.s. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi Vysoké Mýto
 • Sociální služby Česká Třebová – Domov pro seniory
 • Sociální služby Česká Třebová – Týdenní stacionář
 • Sociální služby Lanškroun
 • Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Ústí nad Orlicí
 • Stacionář – Ústí nad Orlicí
 • Středisko Naděje Česká Třebová – Borek
 • Úřady práce ČR – Kontaktní pracoviště Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Lanškroun, Králíky, Vysoké Mýto, Žamberk, Rychnov nad Kněžnou.
 • Základní škola speciální Lanškroun

 

Uplatnění absolventa oboru praktická sestra

Povolání praktické sestry je na trhu práce stabilně dobře uplatnitelné s téměř nulovou nezaměstnaností. Praktická sestra najde uplatnění především
v lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízeních, ale může pracovat i v pobytových zařízeních sociálních služeb, která poskytují zdravotní služby – např. v domovech důchodců.

Možnosti uplatnění:

 • ambulantní zařízení
 • nemocniční zařízení
 • rehabilitační zařízení
 • domov pro seniory
 • stacionáře
 • domácí péče
 • charita

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru praktická sestra

Při výkonu povolání se praktické sestry vzdělávají v kurzech, na seminářích, na odborných konferencích, kongresech či jiných obdobných vzdělávacích akcích určených pro praktické sestry.

Absolventi oboru praktická sestra se samozřejmě mohou dále vzdělávat na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, zejména
v ošetřovatelských oborech, jako je např. obor všeobecná sestra, ale i dalších nelékařských oborech (nutriční terapeut, porodní asistentka, fyzioterapeut, dentální hygienista, zdravotnický záchranář a jiné). Absolventi oboru praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (dvouleté) formě vzdělání v oboru diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč
o vzdělání vykoná přijímací zkoušku, zažádá o započtení dříve absolvovaného studia – tj. studia v oboru praktická sestra či zdravotnický asistent – a o přijetí do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné složení přijímací zkoušky.

Uplatnění absolventa oboru sociální činnost

Absolvent oboru sociální činnost se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních, pobytových nebo terénních sociálních službách, při poskytování péče dětem a dospělým. Bude mít vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence. Navíc studiem získá absolvent odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Možnosti uplatnění:

 • denní, týdenní stacionáře
 • osobní asistence v terénních službách a ve speciálních školách
 • pečovatelská služba
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • denní centra
 • raná péče o děti se zdravotním postižením
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • azylové domy
 • noclehárny
 • sociálně aktivizační služby
 • sociálně terapeutické dílny
 • služby následné péče
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • chráněné bydlení
 • kontaktní pracoviště Úřadu práce

Možnosti dalšího vzdělávání absolventa oboru sociální činnost

Absolventi oboru sociální činnost mohou pokračovat ve studiu k získání odborné způsobilosti pro výkon práce sociálního pracovníka na vyšší odborné škole (obory sociální práce a sociální pedagogika), nebo na vysoké škole v bakalářském či magisterském programu (obory sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociologie, sociální patologie, sociální politika, sociální a charitativní práce, management sociálních služeb, etika v sociální práci, regionální rozvoj a veřejná správa).

Sociální pracovník se uplatní ve státním i nestátním sektoru sociálních služeb, státní správě, ve zdravotnictví (na odděleních dlouhodobě nemocných, v psychiatrických léčebnách), v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, poradnách pro rodinu s dětmi, občanských poradnách, dětských domovech, jako pracovník komunitního centra, linky důvěry, sociální terapeut v oblasti práce s handicapovanými, sociální pracovník ve vězeňství či resocializační pracovník.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

53-41-M/03 - Praktická sestra
(ŠVP: Zdravotnický pracovník)
75-41-M/01 - Sociální činnost
(ŠVP: Sociální pracovník)

Spolupracující firmy

Nemocnice Pardubického kraje

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
31. 10. 2018 - 8. 11. 2018
11. 4. 2013 - 15. 4. 2013
26. 4. 2004 - 7. 5. 2004
20. 3. 2000 - 22. 3. 2000
Projekt podporují: