škola | Krnov (okres Bruntál)

Střední škola průmyslová Krnov

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY A SÍTĚ, PROGRAMOVÁNÍ)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: MECHATRONIK)
82-51-L/02 - Uměleckořemeslné zpracování dřeva
(ŠVP: TRUHLÁŘSKÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ A RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE)
82-51-L/03 - Uměleckořemeslné zpracování textilu
(ŠVP: NÁVRH A REALIZACE TEXTILIÍ A ODĚVŮ)
39-41-L/51 - Autotronik
(ŠVP: AUTOTRONIK)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: PODNIKÁNÍ)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: OBRÁBĚČ KOVŮ)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: AUTOMECHANIK)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: TRUHLÁŘ)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.4
2. místo - krajské kolo Atletika - Středoškolský atletický pohár - kat. V. - CH
7. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autotronik
97. místo - ústřední kolo Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ kategorie IV
2018 0
27. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - automechanik
10. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor elektrotechnika, elektronika, telekomunikace
9. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
2017 1 1. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
11. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
10. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 3. 2017 - 10. 3. 2017
21. 4. 2015 - 23. 4. 2015
15. 3. 2011 - 17. 3. 2011
16. 4. 2008 - 18. 4. 2008
3. 2. 2004 - 6. 2. 2004
27. 4. 1999 - 28. 4. 1999
Projekt podporují: