Úřad práce | Ústí nad Labem (okres Ústí nad Labem)

Informační a poradenské středisko Ústí nad Labem

INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO VOLBU A ZMĚNU POVOLÁNÍ

Potřebujete si s někým v klidu promluvit o výběru školy? Chcete zjistit nové informace o školách a oborech? Chcete se otestovat a zjistit nové informace o sobě? Poradci pro volbu povolání jsou zde pro vás!

Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS) poskytují informační a poradenské služby kariérového poradenství všem klientům, kteří o ně požádají:

  • pomoc při výběru studia, při vyplňování přihlášky ke studiu, při výběru profesní kvalifikace a rekvalifikace, při vyhledávání volných pracovních míst na Portále MPSV, při sestavení životopisu na PC,
  • testy profesních zájmů,
  • skupinové programy,
  • prezentační výstavy škol,
  • informace o možnostech dalšího vzdělávání, o síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v celé ČR, o oborech studia a jejich obsahu, o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, o možnostech a podmínkách rekvalifikace, o uplatnitelnosti a perspektivě jednotlivých povolání na trhu práce.

Informace v rámci Burzy škol online jsou podávány 8. 12. 2020 od 8:00 - 12:00 hod. Individuální poradenské konzultace a skupinové poradenské programy je nutné vždy předem objednat.

Kontakty:

Vedoucí Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání: Bc. Šárka Leskauerová, tel.: 950 171 441, 776 740 049, email: sarka.leskauerova@uradprace.cz

Poradkyně IPS: Bc. Miluše Miščíková, tel.: 950 171 617, 770 160 644, email: miluse.miscikova@uradprace.cz

Poradkyně IPS: Bc. Blanka Hadrabová, DiS., email: blanka.hadrabova@uradprace.cz

Poradkyně PIPS: Jana Hájková, email: jana.hajkova4@uradprace.cz

užitečné odkazy:

Projekt podporují: