škola | České Budějovice (okres České Budějovice)

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu

  • Profil školy

  • Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu připravuje budoucí pracovníky v různých oblastech cestovního ruchu už více než 30 let. Profiluje se jako škola zaměřená na gastronomii, hotelnictví a turismus. Na škole studuje v různých formách studia kolem 700 žáků. Škola se stala jako jedna z prvních hotelových škol členem Evropské asociace hotelových škol, spolupracuje se zahraničními školami podobného zaměření, zvláště s Mezinárodní hotelovou školou v Bad Leonfeldenu. 

    Teoretická výuka pro žáky tříletých oborů je zajištěna v budově na Senovážném náměstí 12. Teoretická výuka pro žáky Střední odborné školy cestovního ruchu a Vyšší odborné školy je zajištěna v nově zrekonstruované budově – v ulici Fráni Šrámka 9. Žáci hotelové školy i žáci tříletých učebních oborů se připravují po odborné stránce na vybraných pracovištích regionu například v hotelu Malý pivovar, Zvon, Clarion Congress Hotel, a dalších. Škola klade důraz i na výuku cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, ruština), aby byli žáci připraveni pro práci v zemích Evropské unie. Úroveň přípravy žáků školy je představována na každoročně pořádaném Dnu otevřených dveří, výstavě Vzdělání a řemeslo na Výstavišti v Č. Budějovicích, gastronomickém festivalu a řadě dalších společenských a kulturních událostí. Žáci se tradičně účastní celostátních i mezinárodních soutěží. 

    Vzdělání na Vyšší odborné škole se opírá o tři základní pilíře – výuku předmětů cestovního ruchu, výuku ekonomických předmětů a výuku dvou až tří cizích jazyků. Tato příprava umožňuje absolventům velmi dobré uplatnění v praxi – v cestovních kancelářích, hotelech, bankovnictví, pojišťovnictví, státní správě a samosprávě apod. O evropsky srovnatelné úrovni vzdělání na VOŠ svědčí i první místa našich studentů v mezinárodních soutěžích Genial-Rotary-Inovationspreis, Tourism Promotion a dalších.

    Součástí školy je školní jídelna a domov mládeže, který nenabízí jen ubytování, ale i bohatý kulturní a sportovní program k vyplnění volného času. Žáci mohou i mimo vyučování navštěvovat počítačovou učebnu, která je napojena na Internet.Velmi dobrá je spolupráce školy s Gastroklubem, jehož členy jsou rodiče žáků, učitelé a podnikatelé v oboru gastronomie. Gastroklub se podílí organizačně i finančně na mimoškolních aktivitách školy a podporuje žáky, kteří chtějí své dovednosti v oboru prezentovat.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/01 - Hotelnictví
(ŠVP: Hotelnictví a turismus)
65-41-L/01 - Gastronomie
(ŠVP: Kuchař)
65-41-L/51 - Gastronomie
(ŠVP: Společné stravování)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník-servírka)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař-číšník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 15. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
7. 10. 2019 - 11. 10. 2019
14. 1. 2013 - 17. 1. 2013
8. 6. 2009 - 12. 6. 2009
5. 1. 2004 - 16. 1. 2004
15. 5. 2000 - 17. 5. 2000
28. 6. 1999 - 30. 6. 1999
Projekt podporují: