škola | Plzeň (okres Plzeň-město)

Střední uměleckoprůmyslová škola Zámeček s.r.o., Plzeň

SUPŠ Zámeček nabízí pět čtyřletých maturitních studijních oborů  a zároveň také dvouleté pomaturitní studium.

SUPŠ a ZUŠ Zámeček byla založena v roce 1995 a stála u počátku přeměny průmyslového města v kulturní aglomeraci 21. století. Zámeček také jako první zahájil proměnu výtvarného uměleckého školství v Plzni. Původní záměr se za čvrtstoletí existence rozrostl. Ke klasickým uměleckým oborům přibyly další, takže v současnosti se kromě kamenosochařství a užité malby studenti vzdělávají i v oborech grafický design, restaurování a v oboru užitá fotografie
a média. Škola poskytuje nabídku i jiných typů vzdělávání než je denní, středoškolské – ve formě zájmových a rekvalifikačních kurzů.

Majiteli školy jsou dva z původních zakladatelů – akad. mal. Jaroslav Šindelář a akad. mal. Jiří Rataj. Na budově je osazena pamětní deska, která připomíná třetího zakladatele, akad. mal. Zdeňka Živného, který zemřel v roce 1998. Budovu škole pronajal Ing. Jaroslav Lobkowicz. Jedná se o bývalé letní sídlo šlechtické rodiny, vystavěné na skále u Radčic v romantizujícím stylu zámku Konopiště. Druhá budova v Křimicích na Zámeckém náměstí je určena pro umělecké ateliéry. Romantika obou míst v klidu a stranou od rušné Plzně umocňuje atmosféru umělecké školy. Pro žáky ZUŠ je od loňského školního roku otevřena nová samostatná budova v Křimicích – „Malý Zámeček“, která je nově vybavena také keramickou dílnou.
Z koncepčního hlediska se škola zaměřuje na profesionalitu, řemeslnou erudici a citlivost ke všem poznávacím procesům, otevírajícím studentům
cestu k hlubšímu porozumění světu. Je školou rodinného typu, a to nejen komorní velikostí (cca 170 žáků), ale především kladením důrazu na osobní profesní příklad ve vztahu „mistr a žák“.

Škola klade velký důraz na profesionalitu a roli osobnosti ve vzdělávacím procesu, proto jsou v odborné části pedagogického sboru zastoupeni výhradně profesionální umělci. Patron školy je Rotary klub Plzeň. Škola je členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory ČR.

Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.zamecek.cz.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

82-41-M/01 - Užitá malba
(ŠVP: Malba v umění, designu a architektuře)
82-41-M/02 - Užitá fotografie a média
(ŠVP: Užitá fotografie a audiovizuální tvorba)
82-41-M/05 - Grafický design
(ŠVP: Grafický design a média)
82-41-M/16 - Kamenosochařství
(ŠVP: Prostorový design a sochařství)
82-42-M/01 - Konzervátorství a restaurátorství
(ŠVP: Konzervování a restaurování kamene)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 23. místo - ústřední kolo Studentský design - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
13. 3. 2014 - 21. 3. 2014
18. 1. 2011 - 21. 1. 2011
17. 4. 2007 - 20. 4. 2007
4. 12. 2000 - 13. 12. 2000
29. 9. 1998 - 29. 9. 1998
Projekt podporují: