škola | Jihlava (okres Jihlava)

Škola ekonomiky a cestovního ruchu, soukromá střední odborná škola, s. r. o.

Soukromá škola ekonomiky a cestovního ruchu vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních škol tohoto typu v České republice. Je zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Škola se nachází v Jihlavě na Rantířovské ulici, v klidné lokalitě nedaleko městské čtvrti Horní Kosov. Uvnitř budovy se nachází devět kmenových tříd,  dále jazykové učebny, učebna písemné a elektronické komunikace, učebny informačních technologií, učebna biologie a fyziky, učebna matematiky, kanceláře a kabinety, žákovská knihovna, fitness, kuchyňka, žákovské šatny a sociální zařízení, celá škola prošla celkovou rekonstrukcí. Každý žák disponuje vlastní uzamykatelnou skříňkou v šatně.

Všechny učebny jsou vybaveny audiovizuální technikou, která umožňuje žákům kvalitní výuku. Žákovská knihovna obsahuje cca 1000 titulů beletrie a naučné literatury, zájemcům jsou k dispozici i cizojazyčné knihovny nabízející anglická, německá a francouzská díla.

Pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika provozujeme vlastní mateřskou školu.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Ekonomika a cestovní ruch)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Management aktivního volného času)
65-42-M/02 - Cestovní ruch
(ŠVP: Mediální marketing cestovního ruchu)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Právní administrativa)
75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika
(ŠVP: Učitel/ka mateřské školy)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2017 0 11. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
7. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1
8. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - francouzština - kategorie B1

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
24. 4. 2015 - 29. 4. 2015
18. 1. 2011 - 21. 1. 2011
5. 10. 2004 - 11. 10. 2004
17. 10. 2000 - 25. 10. 2000
13. 10. 1998 - 14. 10. 1998
Projekt podporují: