škola | Stříbro (okres Tachov)

Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508

Informace o studiu

Ve střední odborné škole Stříbro poskytujeme vzdělání ve čtyřech čtyřletých maturitních oborech

  • agropodnikání
  • veřejnosprávní činnost
  • přírodovědné lyceum
  • informační technologie

Při studiu oboru AGROPODNIKÁNÍ se žáci v průběhu studia učí

 odborné předměty Chov zvířat, Pěstování rostlin, Základy mechanizace, Ekonomika a podnikání, Účetnictví, Psaní na stroji, Veterinářství, Praxe, … V rámci předmětu motorová vozidla získají ve 2. ročníku řidičský průkaz na traktor a ve 3. ročníku na osobní automobil. Výuka autoškoly je v rámci školního vzdělávacího programu, takže za ni žáci neplatí. Obor je mimo jiné vhodný pro žáky, kteří se chtějí učit pouze jeden cizí jazyk (Aj / Nj).

Odborné praxe absolvují v zemědělských podnicích u našich sociálních partnerů a na našem školním hospodářství.

Po maturitě se absolventi uplatňují jako zootechnik, agronom, zemědělský technik, mechanizátor, farmář, ekonom, soukromý podnikatel, poradce v oblasti zemědělství a ekologie, inspektor kvality atd. Každý rok jdou někteří absolventi studovat na vysoké školy, většinou zemědělsky nebo ekonomicky zaměřené. Mezi našimi bývalými studenty je celá řada úspěšných absolventů vysokých škol.

Při studiu oboru VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST se žáci v průběhu studia učí odborné předměty Právo, Veřejná správa, Základy logistiky, Cvičení k správnímu řízení, Ekonomika, Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace, dva cizí jazyky, a to AJ a NJ. Řidičský průkaz skupiny B mají jako žáci školy možnost získat v naší autoškole za zvýhodněnou cenu.

Škola reaguje na poptávku zaměstnavatelů a na požadavky trhu práce a připravuje studenty i na práci v logistice nebo pro práci soudního úředníka – praxe ve 4. ročníku probíhají u Okresního soudu.

Po maturitě se absolventi uplatňují jako úředník ve státní správě, ekonom, účetní, referent celní správy, referent v orgánech a institucích EU, daňový poradce, podnikatel, odborný referent logistiky,… I z absolventů veřejné správy jde každý rok řada studovat na vysoké školy.

Při studiu oboru PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM se žáci v průběhu studia učí odborné předměty Technologické procesy, Biotechnologie, Člověk a prostředí, Základy zahradní architektury, … a samozřejmě dva cizí jazyky, a to AJ a NJ.

Přírodovědné lyceum je obor, který jednak připravuje žáky pro studium na vysoké škole, ale pokud žák nechce po maturitě pokračovat v dalším studiu, tak má řadu možností uplatnění, díky získané odbornosti. Výuka předmětů biologie, chemie, fyzika a všech odborných předmětů je doplněna řadou hodin praktických cvičení v odborných učebnách a laboratoři. To jsou hodiny, které baví většinu žáků nejvíc. Žáci během studia absolvují odborné praxe v ZOO Plzeň, v CHKO Český les nebo Slavkovský les a jeden týden praxe ve firmě podle vlastního výběru.

Těší nás, že řada našich absolventů úspěšně studuje na Přírodovědeckých fakultách, na VŠCHT, na Západočeské i Jihočeské univerzitě, ale také na lékařské fakultě nebo na Veterinární a farmaceutické fakultě. Ten, kdo po maturitě nechce pokračovat v dalším studiu, má díky odborným předmětům možnost uplatnění v laboratoři, jako zaměstnanec CHKO, zaměstnanec odboru životního prostředí nebo jako technolog ve výrobě v řadě provozů.

Při studiu oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se žáci v průběhu studia učí odborné předměty Programování, Hardware, Aplikační software, Počítačové sítě, Robotika a automatizace, Grafika, Tvorba webových stránek, Technické kreslení a 3D modelování. Studují dva cizí jazyky, a to AJ a NJ.

Uplatnění absolventů oboru je velmi široké – jednak v řadě průmyslových firem, kde se uplatní jako odborníci na automatizaci a robotizaci výroby, dále např. jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, odborník na webdesign atd. Obor je zároveň skvělou přípravou na vysoké školy technického zaměření.

V průběhu studia žáci absolvují odborné praxe v Kermi Stříbro,  a jednu praxi dle vlastního výběru. Ve firmách Kermi a K&R-Tech Stříbro také bude probíhat výrazná část výuky předmětu Robotika a automatizace, takže se žáci budou učit na moderních strojích přímo v reálném pracovním prostředí.

Při studiu VŠECH NAŠICH OBORU je jedním z nejdůležitějších kritérií úspěšnost u státních maturit. Těší nás, že se našim studentům již několik let v tomto směru daří velmi dobře a úspěšnost u maturit je na velmi dobré úrovni. Většina žáků absolvuje vždy v jarním termínu, někteří žáci se slabším prospěchem pak dokončí maturitu v termínu podzimním. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována zvýšená péče, která je vždy nastavována individuálně, podle jejich potřeb.

 

Žáci školy, kteří dojíždějí, mají možnost ubytovat se na našem Domově mládeže. V příjemné atmosféře a bez zbytečného dojíždění tak mají možnost věnovat dost času přípravě do školy i vlastním koníčkům. Cena ubytování je 1.100 Kč / měsíc. Cena za celodenní stravu (snídaně, oběd, večeře) je 78 Kč / den.

Žáci, kteří dají přednost dojíždění, mají velkou výhodu v tom, že jim cesta od autobusu do šatny trvá přibližně 2 minuty, protože škola leží přímo proti autobusovému nádraží.
Žáci oborů VS, PL a IT mohou získat řidičský průkaz skupiny B i T v naší autoškole
za zvýhodněnou cenu, žáci agropodnikání zdarma.

Žáci agropodnikání a lycea mají možnost jet na konci třetího ročníku na odbornou praxi do Švýcarska, na zemědělské farmy. Získají tam cenné zkušenosti jak odborné, tak jazykové a slušně si vydělají.

V průběhu každého školního roku pořádá škola zahraniční zájezd pro žáky – v poslední době do Anglie, Německa, Rakouska, až to situace dovolí, je v plánu Švýcarsko a Holandsko.

Rádi se také chlubíme tím, že má naše škola krásnou budovu, která je dominantou Stříbra a nedá se přehlédnout. Budeme rádi, když přijmete naše pozvání na Den otevřených dveří a přesvědčíte se sami o tom, že je naše škola nejen krásná, ale že se v ní budou vaše děti cítit dobře a kvalitně se připraví na své budoucí povolání.

Den otevřených dveří máme 14. 1. 2021 (13:00 – 17:00), případně nás můžete navštívit kdykoli po telefonické dohodě.

Budeme se na Vás těšit!

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
41-41-M/01 - Agropodnikání
(ŠVP: Agropodnikání)
68-43-M/01 - Veřejnosprávní činnost
(ŠVP: Veřejnosprávní činnost)
78-42-M/05 - Přírodovědné lyceum
(ŠVP: Přírodovědné lyceum)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 16. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ
17. místo - krajské kolo Olympiáda v českém jazyce - kategorie SŠ

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 1. 2018 - 12. 1. 2018
9. 3. 2012 - 14. 3. 2012
9. 1. 2009 - 16. 1. 2009
1. 10. 2003 - 10. 10. 2003
16. 9. 1998 - 16. 9. 1998
Projekt podporují: