škola | Krupka (okres Teplice)

Základní škola a Střední škola Krupka, Karla Čapka 270

Vážení návštěvníci, milí uchazeči,

naše škola je střední školou poskytující vzdělávání v oborech středního vzdělávání s výučním listem (3 leté obory) a středního vzdělání (2 letý obor Praktická škola dvouletá). Na trhu středního vzdělávání působíme od roku 2010.

V současné době nabízíme čtyři učební obory typu "E", které jsou určeny jak žákům 9. ročníků, tak žákům, kteří pro některé překážky ve vzdělávání vycházejí z nižších ročníků základní školy (7. a 8. ročníku), žákům speciálních tříd základních škol a žákům základní školy speciální. Obory "E" jsou vhodné především pro žáky, kteří se chtějí co nejvíce naučit v praxi a méně sedět v lavicích.

Naše obory: Stravovací a ubytovací služby (zaměření: kuchařské práce), Prodavačské práce, Pečovatelské služby a Keramická výroba

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, u nichž je předpoklad, že by nezvládli vzdělávání v reálném pracovním prostředí, nabízíme obor Praktická škola dvouletá, v němž žáka postupně připravíme na vstup do praxe. Obor je následně prostupný se vzděláváním v oborech typu "E". Po několika letech je tedy pravděpodobné, že i takový žák může získat výuční list.

Jsme školou, která se snaží být průvodcem žáka na jeho cestě vzděláváním, pomáháme odstraňovat nejrůznější bariéry, které jsou dnešním mladým lidem stavěny do cesty nebo které si do té cesty staví sami mladí. Nicméně věříme, že jen přes překážky se je možné dostat ke hvězdám. A být dnes takovou "hvězdou" na trhu práce, to už se vyplatí! :-)

Mgr. Bc. Martin Kaftan, MBA

ředitel školy

 

 

Obory

28-57-E/01 - Keramická výroba
(ŠVP: ŠVP pro SV "Škola učí pro život" - Keramická výroba)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: ŠVP pro SV "Škola učí pro život" - Stravovací a ubytovací služby)
66-51-E/01 - Prodavačské práce
(ŠVP: ŠVP pro SV "Škola učí pro život" - Prodavačské práce)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: ŠVP pro SV "Škola učí pro život" - Pečovatelské služby)
78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
(ŠVP: ŠVP pro SV "Škola učí pro život" - Praktická škola dvouletá)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
13. 2. 2018 - 16. 2. 2018
13. 2. 2012 - 14. 2. 2012
7. 1. 2008 - 11. 1. 2008
28. 11. 2006 - 28. 11. 2006
18. 4. 2006 - 20. 4. 2006
1. 6. 2004 - 4. 6. 2004
25. 1. 1999 - 28. 1. 1999
Projekt podporují: