škola | Svitavy (okres Svitavy)

Střední odborné učiliště Svitavy

Střední odborné učiliště Svitavy je jediným školským zařízením na území města Svitav, zabývající se výukou nejenom maturitních oborů, ale i  výukou tříletých učebních oborů. Škola prošla ve svém vývoji mnoha změnami, které po roce 1945 reagovaly na politické i hospodářské změny v celé společnosti. Svůj vznik může tedy škola datovat již do školního roku 1945/1946, kdy byla zřízena v budově bývalé německé školy v Riegrově ulici učňovská škola všeobecného typu, v níž se vzdělávalo v tříletých učebních oborech asi 220 učňů. Z tohoto počtu bylo 70 učňů z kovooborů. Ostatní učni byli z textilní výroby, zpracování dřeva, potravin, nebo se učili ve službách či obchodu. Naléhavá potřeba odborné výchovy dorostu pro nově založený strojírenský závod vedla v roce 1949 ke zřízení Střediska pracujícího dorostu TOS, které provádělo dílenskou výuku učňů. Až po roce 1950 dochází k zodbornění školy na kovodělné profese. Už tehdy se ve Svitavách učí strojní zámečníci, nástrojaři, mechanici a elektrotechnici. Škola stále více směřovala k výuce kovooborů. Vývoj společnosti se odrážel nejenom v odbornosti, počtu žáků a tříd, ale i v různých názvech školy. V roce 1952 to bylo Odborné učiliště Státních pracovních záloh, v roce 1957 Odborné učiliště TOS a v roce 1979 Střední odborné učiliště TOS ve Svitavách. Po sloučení se Středním odborným učilištěm textilním v roce 1996 se jmenovalo Střední odborné učiliště a Učiliště Svitavy. V rámci optimalizace škol svitavského okresu potom v roce 1998 došlo ke sloučení s SOU strojírenským v Poličce. Nynější název Střední odborné učiliště Svitavy má škola od roku 2006.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-44-L/01 - Mechanik strojů a zařízení
(ŠVP: Mechanik plastikářských strojů)
23-45-L/51 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechanik seřizovač)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Zámečník)
23-52-H/01 - Nástrojař
(ŠVP: Nástrojař)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Obráček kovů)
36-52-H/01 - Instalatér
(ŠVP: Instalatér)

Spolupracující firmy

Schaeffler Production CZ s.r.o.

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.5 2. místo - krajské kolo Fotbal (kategorie V. CH)
2018 0 19. místo - mezinárodní kolo Učeň instalatér
10. místo - ústřední kolo Učeň instalatér

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 1. 2015 - 23. 1. 2015
18. 11. 2010 - 23. 11. 2010
3. 5. 2006 - 4. 5. 2006
24. 1. 2002 - 24. 1. 2002
12. 11. 2001 - 21. 11. 2001
8. 2. 1999 - 9. 2. 1999
25. 9. 1998 - 25. 9. 1998
18. 9. 1998 - 18. 9. 1998
Projekt podporují: