škola | Kladno (okres Kladno)

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Kladno, Jana Palacha 1840

Škola byla založena v roce 1881 jako Všeobecná škola pokračovací
a stala se první odbornou školou v Kladně. V roce 1914 se název školy
změnil na Státní průmyslovou školu zaměřenou na strojírenství
a o dva roky později se stěhuje do nové budovy,
postavené podle projektu Jaroslava Rösslera, ve které sídlí dodnes.

Obory

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenství s počítačovou podporou)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Aplikace elektrotechniky)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Elektronické počítačové systémy)
Projekt vznikl za podpory:
Záštitu nad projektem převzali: