škola | Tábor 1 (okres Tábor)

Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor

Naše škola nabízí 3 obory studia a patří v rámci regionu mezi větší gymnázia. Dlouhá tradice se u nás snoubí s moderním přístupem.

Studenti ve 4. ročníku absolvují povinně pouze matematiku, český jazyk a literaturu, cizí jazyky a tělesnou výchovu. Ostatní předměty jsou volitelné. Charakteristická je velmi bohatá nabídka volitelných seminářů, např. biomedicínský seminář, biologie živočichů, biologie rostlin, společenskovědní seminář, moderní dějiny, film a literatura, fyzika či matematika v kostce, praktická cvičení z biologie a chemie, která probíhají v našich laboratořích, konverzace v cizích jazycích, příprava na jazykové zkoušky z angličtiny apod. Takto se naši studenti profilují pro své budoucí kariérní zaměření.

Každá třída absolvuje za rok až:

  • 3 exkurze
  • třídenní projektové dny
  • 2-3 denní třídní výlet

Pořádáme však také:

  • adaptační kurzy
  • lyžařské kurzy
  • sportovně turistický kurz
  • ekologický kurz
  • biologickou expedicí po Čechách i v zahraničí
  • výměnné pobyty se školami ve Francii, Německu, Španělsku či Itálii
  • a poznávací zájezdy do zahraničí.

Jsme součástí mezinárodního řetězce škol Pierra de Coubertina a naše bilingvní česko-francouzská sekce se pyšní oceněním LabelFranceEducation. Máme také místní centrum DofE – Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. A mezi našimi vyučujícími najdete dokonce dva oceněné v anketě Zlatý Ámos.

V neposlední řadě patříme k partnerským školám ČEZ a jsme fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.

Na škole působí Studentský parlament, studenti se účastní Evropského parlamentu mládeže a jiných dlouhodobých projektů, jako jsou např. Otevřená věda nebo Středoškolská odborná činnost.

Krom toho sbírají body v nejrůznějších soutěží a dosahují v nich vynikajících výsledků. Máme více jak 95% úspěšnost u státní maturity a naši studenti pokračují ve studiu na prestižních VŠ v ČR i ve světě.

Každoročně pořádáme přípravné  kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy a odpolední jazykové kurzy pro veřejnost.

Na škole se můžete zapojit do dramatického kroužku nebo pěveckého sboru.  A studovat se u nás nebojí ani vynikající sportovci. U nás totiž můžete maturovat třeba i z tělesné výchovy.

Stravování a ubytování v případě zájmu škola zajistí.

Více viz www.gymta.cz nebo https://www.facebook.com/GPdC.Tabor či https://www.instagram.com/gymcoubertina/

Obory

79-41-K/41 - Gymnázium - 4 leté
(ŠVP: Se vzděláním do života)
79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Ke vzdělávání krok za krokem)
79-43-K/61 - Dvojjazyčné gymnázium - 6 leté
(ŠVP: Dvojjazyčným vzděláním za kvalitním poznáním)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 14.1
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
5. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2018 14.5
3. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2017 8
4. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie A
1. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 5. 2016 - 12. 5. 2016
9. 2. 2010 - 10. 2. 2010
16. 2. 2009 - 20. 2. 2009
17. 5. 2007 - 18. 5. 2007
11. 3. 2003 - 14. 3. 2003
13. 3. 2000 - 17. 3. 2000
7. 9. 1998 - 7. 9. 1998
Projekt podporují: