škola | Vlašim (okres Benešov)

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41

Vážení rodiče, vážení žáci,

Střední průmyslová škola Vlašim pro Vás připravila tento informační materiál, který Vám umožní získat základní orientaci ve studijní a učební nabídce školy.

Pro příští školní rok škola připravila ucelenou nabídku oborů - videoukázky a fotogalerie o oborech najdete na www.sps-vlasim.cz

Hledáte-li dlouhodobou perspektivu uplatnění pro své děti ihned po škole, či s možností jejich dalšího studia, věnujte prosím pozornost tomuto materiálu.

V oblasti výchovy a vzdělávání středoškolské mládeže škola navazuje na tradice Pokračovací průmyslové školy ve Vlašimi sahající svým založením až do roku 1891.

Vedení školy si vytyčilo tyto základní cíle:

1. Zkvalitnění výuky, modernizace Školních vzdělávacích plánů tak, aby žáci byli připravováni dle nových technologií pro potřeby firem a jako základ pro možnost dalšího studia.

2. Zkvalitnění materiálního zabezpečení školy tak, aby žáci studovali v moderních učebnách, v budovách a jejich sociálních zařízeních odpovídajícím 21. století.

3. Zkvalitnění dílen a jejich strojního vybavení – nákupem nových frézek, soustruhů, CNC strojů a strojů pro nábytkáře.

4. Přirozená obměna pedagogického sboru dle odborných potřeb

5. Zkvalitnění prostředí i nevýukových prostor – obě jídelny školy – v Husově i v Luční ulici u dílen, nebo Domova mládeže, který máme již jako jediný ve Vlašimi a kde poskytujeme ubytování žákům ze všech 4 místních středních škol, ale také nové Víceúčelové hřiště ve Velíšské ulici.

Škola vytváří a nadále se bude snažit vytvářet vzdělávací, ale i materiální podmínky pro zkvalitnění přípravy žáků ve všech vyučovaných oborech. Ve spojení s účelným využíváním moderně vybavených učeben, učeben s výkonnou výpočetní technikou, dále pracovišť praktického vyučování a odborného výcviku, či odborných laboratoří mají žáci možnost získat kvalitní přírodovědné a technické vzdělání.

Vzdělávací nabídka ve svém portfoliu nabízí perspektivní studijní a učební obory umožňující studentům po absolvování školy nalézt odpovídající uplatnění v praxi, nebo dále pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Škola navazuje úzké kontakty s okolními firmami, jako jsou Sellier & Bellot Vlašim, Velteko Vlašim, Mubea Dolní Kralovice, JUNKER Čtyřkoly, KEMPER Poříčí nad Sázavou, Allstav dřevostavby Chotýšany, HELUZ zdící systémy, Mavel, a.s. Benešov, BAEST Machines & Structures, a. s. Benešov, BES Benešov, BCS Automotive Benešov, NVision CZECH REPUBLIC Votice, KOH-I-NOOR Mladá Vožice., ALUMETALL CZ s. r. o. Týnec nad Sázavou, Výše zmíněné subjekty školu podporují a současně nabízejí pracovní místa pro absolventy školy.

Spolupracujeme: České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci a Česká zemědělská univerzita – s technickou fakultou.

Věříme, že Vám uvedené informace umožní získat základní přehled o studijní a učební nabídce školy a ve spojení s osobní návštěvou školy Vám usnadní volbu vhodného studijního oboru.

Přejeme Vám správné rozhodnutí při volbě oboru.

Vám přeje pedagogický sbor školy 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Stavba a provoz strojů)
33-42-M/01 - Nábytkářská a dřevařská výroba
(ŠVP: Návrhář nábytku)
36-47-M/01 - Stavebnictví
(ŠVP: Pozemní stavitelství)
78-42-M/01 - Technické lyceum
(ŠVP: Zaměření: Strojírenství nebo Stavebnictví)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Mechatronik)
23-45-L/01 - Mechanik seřizovač
(ŠVP: Programování CNC strojů)
23-51-H/01 - Strojní mechanik
(ŠVP: Zámečník)
23-56-H/01 - Obráběč kovů
(ŠVP: Univerzální obráběč kovů)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník / Kadeřnice)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 1 2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
7. místo - krajské kolo Volejbal (kategorie V. CH)
2018 2 3. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor stavebnictví, architektura a design interierů
2017 0 4. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
6. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
9. 10. 2015 - 14. 10. 2015
7. 12. 2009 - 11. 12. 2009
14. 5. 2007 - 17. 5. 2007
2. 2. 2004 - 5. 2. 2004
10. 5. 1999 - 12. 5. 1999
Projekt podporují: