škola | Olomouc (okres Olomouc)

Střední škola logistiky a chemie Olomouc

Škola vznikla v roce 2006 sloučením dvou stabilních škol. V současnosti nabízíme uchazečům o studium 4 obory:

28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE - od 3. ročníku si pak žáci volí zaměření: ANALYTICKÁ CHEMIE nebo FARMACEUTICKÉ SUBSTANCE 

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 

37-42-M/01 LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY - zaměření SPORTOVNÍ MANAGEMENT

37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY se zaměřením na zasílatelství

Máme odborné učebny, laboratoře, cvičná pracoviště, knihovnu, tělocvičny a sportovní areál, jazykové učebny, učebnu výpočetní techniky, učebny s počítači pro výuku odborných programů ekonomických oborů, jídelnu, odpočinkovou místnost. Navštěvujeme filmová i divadelních představení, organizujeme odborné a ekologické exkurze, jezdíme do zahraničí (Anglie, Francie, Rakousko, Chorvatsko). 

Využíváme informační a komunikační technologie ve výuce. Žáci se během studia pravidelně účastní besed s vybranými odborníky z praxe, navštěvují odborná pracoviště svých budoucích zaměstnavatelů a vykonávají zde odbornou praxi. Výuka odborných předmětů reaguje na aktuální požadavky budoucích zaměstnavatelů. Na škole pracuje několik fiktivních firem, které spolupracují s firmami a své znalosti a zkušenosti prezentují na veletrzích fiktivních firem nebo v různých odborných soutěžích.

Vztahy mezi učiteli a studenty jsou vstřícné. Je zde vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra. Každý student má příležitost vyniknout. Klademe důraz na rozvoj osobnosti studenta, jeho komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti.

 

Pro žáky, kteří mají komplikované dojíždění, nabízíme ubytování ve vlastním domově mládeže, který je umístěný 20 m od budovy školy.

Obědy jsou zajišťovány přímo ve školní budově. O přestávkách je pro studenty otevřen školní bufet, k dispozici jsou i automaty s občerstvením.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

28-44-M/01 - Aplikovaná chemie
(ŠVP: Aplikovaná chemie)
37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: PED zasílatelství)
37-42-M/01 - Logistické a finanční služby
(ŠVP: LFS sportovní management)
37-42-M/01 - Logistické a finanční služby
(ŠVP: Logistické a finanční služby)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0 10. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
15. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
20. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
2018 0
9. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
13. místo - ústřední kolo Chemická olympiáda - kategorie E
8. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie B
2017 1 6. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
13. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
19. 4. 2017 - 21. 4. 2017
7. 2. 2011 - 10. 2. 2011
Projekt podporují: