škola | Čáslav (okres Kutná Hora)

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav

Dopravní škola Čáslav

Máme dlouholetou tradici v oborech zaměřených na automobilový průmysl, provoz a ekonomiku dopravy a požární ochranu. Jsou to moderní, atraktivní obory a najdeš s nimi široké uplatnění. Můžeš si vybírat ze čtyřletých maturitních oborů i tříletých výučních oborů:

Maturitní čtyřleté obory středního vzdělání

Tříleté obory středního vzdělání s výučním listem

   

Den otevřených dveří (online)

Podívej se na své budoucí spolužáky, co se u nás učí, jak vypadá škola, co se nosí, kam jezdíme, jak se bavíme. (video, 5 minut)

  .

Zajistíme ti komplexní výuku, která se skládá z teoretické části, praktického vyučování ve školním autoservisu a dílnách, souvislé praxe v reálném pracovním prostředí. Můžeš využít i Domov mládeže a aktivity po vyučování a samozřejmě i školní jídlenu a bufet.

  .

Na modernizaci výuky a výukových pomůcek se podílí i vyučující svou účastí v různých projektech podporovaných EU, Středočeským krajem a především spoluprací s odborníky z praxe a světovými výrobci automobilů, jako jsou Škoda Auto, Porsche, Volvo, Scanie a další.

Čekáme právě na tebe!

Tvoje budoucnost je pro nás důležitá a proto tě budeme podporovat zlepšováním kvality výuky a možností setkávat se s trendovými značkami ve tvém studijním oboru.

 

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

37-41-M/01 - Provoz a ekonomika dopravy
(ŠVP: Provoz a ekonomika dopravy)
39-08-M/01 - Požární ochrana
(ŠVP: Požární ochrana)
39-41-L/01 - Autotronik
(ŠVP: Autotronik)
23-55-H/02 - Karosář
(ŠVP: Autokarosář)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Mechanik opravář motorových vozidel)
26-57-H/01 - Autoelektrikář
(ŠVP: Autoelektrikář)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 0.4 3. místo - krajské kolo Atletika - Středoškolský atletický pohár - kat. V. - CH
4. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autotronik
2018 0 21. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - automechanik
2017 0 14. místo - ústřední kolo Autoopravář Junior - autotronik

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
2. 10. 2017 - 5. 10. 2017
21. 10. 2011 - 25. 10. 2011
10. 4. 2006 - 12. 4. 2006
2. 5. 2002 - 9. 5. 2002
Projekt podporují: