škola | Humpolec (okres Pelhřimov)

Česká zemědělská akademie v Humpolci

Prohlídku školy si rezervujte na na šem webu: www.cza.hu.cz

Vyučované obory:

Kód oboru

Název oboru

4141M01

Agropodnikání – zaměření na    - konvenční a ekologické zemědělství

                                               - chov koní a jezdectví

4143M02

Chovatelství  - zaměření na kynologii

4145M01 

Mechanizace a služby

2368H01

Mechanik opravář motorových vozidel

4155H01

Opravář zemědělských strojů

4153H02

Jezdec a chovatel koní

3652H01

Instalatér

3664H01

Tesař

4151H01

Zemědělec, farmář

Obory

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2018 0 14. místo - mezinárodní kolo Učeň instalatér
26. místo - ústřední kolo Učeň instalatér
2017 1 1. místo - ústřední kolo Tesař - Mistrovství ČR

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
8. 10. 2018 - 12. 10. 2018
7. 1. 2013 - 10. 1. 2013
15. 1. 2007 - 16. 1. 2007
15. 9. 2003 - 19. 9. 2003
19. 3. 2001 - 23. 3. 2001
19. 3. 1999 - 23. 3. 1999
Projekt podporují: