škola | Stříbro (okres Tachov)

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426

Škola s dlouholetou tradicí nabízí dva studijní obory zakončené maturitní zkouškou.

Pro nadané žáky z pátých tříd ZŠ studium osmiletého gymnázia. Školou zpracovaný školní vzdělávací program je zaměřen na kvalitní všestranné vzdělání umožňující další studium na vysoké škole, respektuje osobnost studenta a nabízí studium v přátelské atmosféře. Studentům je od šestého ročníku umožněna profilace v podobě povinně volitelných seminářů (např. jazykové konverzace, literární seminář, přírodovědný seminář atd.). Studenti prvního ročníku se učí jeden cizí jazyk a od druhého ročníku dva – angličtinu a němčinu. S výpočetní technikou studenti pracují již od prvního ročníku.

Pro absolventy ZŠ je určen druhý atraktivní a na trhu práce žádaný studijní obor. Je jím čtyřletá obchodní akademie se zaměřením na služby cestovního ruchu. Její absolventi jsou připravováni k dalšímu studiu na VŠ nebo VOŠ, ale zejména pro výkon praktických obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních firmách, peněžnictví, službách cestovního ruchu i pro uplatnění ve státní i veřejné správě.

Škola sídlí v moderní, nové budově. Každá učebna je vybavena počítačem s internetovým připojením. Ve škole je pět učeben s interaktivními tabulemi. K výuce výpočetní a informační techniky slouží dvě počítačové učebny. Další počítačová učebna slouží k výuce cizích jazyků jako jazyková laboratoř. Pro výuku přírodovědných předmětů jsou k dispozici fyzikální, chemická a biologická učebna s laboratořemi. Součástí školy je prostorná tělocvična, kvalitně vybavená posilovna a také venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Pro kulturně výchovné a vzdělávací pořady, včetně akcí pro veřejnost, lze využívat aulu s kapacitou 150 posluchačů, která je vybavená koncertním křídlem. Škola má vlastní jídelnu.

Do všech prostor školy je zajištěn bezbariérový přístup, budova je vybavena výtahem. Proto je umožněno studium i tělesně postiženým žákům.

Studenti školy se zapojují do řady dlouhodobých celostátních i mezinárodních projektů (Malí Debrujáři, studentská obchodní společnost – nadace Junior Achievement, Pražský studentský summit). Škola spolupracuje s partnerskými školami ve Francii a Německu. V rámci projektu Erasmus+ vybraní žáci obchodní akademie konají odbornou stáž v Londýně.

Škola získala jako vzdělávací instituce mezinárodní certifikaci International Education Society (IES). Od 24. 3. 2016 je držitelem certifikačního stupně „BBB“, což znamená, že škola poskytuje kvalitní vzdělávání a je vysoce erudovanou a profesionálně vedenou institucí. Jako jedna z mála škol Plzeňského kraje splnila náročná kritéria hodnocení. Certifikát kvality informuje o dosažené úrovni kvality vzdělávání Gymnázia Stříbro ve vzdělávacích oborech obchodní akademie a osmileté gymnázium.

Školu charakterizuje plně aprobovaný, stabilní pedagogický sbor a kvalitní příprava ke státní maturitě projevující se velmi vysokou úspěšností u maturitní zkoušky.

Škola uzavřela smlouvu o partnerství se Západočeskou univerzitou v Plzni. Cílem partnerství je rozvoj vzdělávání studentů i pedagogů.

 

Soběslavova 1426, Stříbro

tel.: 374 630 240, 374 630 246

www.goas.cz

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

79-41-K/81 - Gymnázium - 8 leté
(ŠVP: Škola pro 21. století)
63-41-M/02 - Obchodní akademie
(ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 4
4. místo - krajské kolo Chemická olympiáda - kategorie C
1. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie D
2. místo - krajské kolo Středoškolská odborná činnost - obor biologie
2018 1
2. místo - krajské kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
4. místo - krajské kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D
14. místo - krajské kolo Fyzikální olympiáda - kategorie C
2017 1.5
5. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - angličtina - kategorie III.A
3. místo - krajské kolo Soutěže v cizích jazycích - němčina - kategorie III.B
2. místo - krajské kolo Zeměpisná olympiáda - kategorie SŠ D

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
5. 2. 2020 - 10. 2. 2020
6. 11. 2013 - 11. 11. 2013
22. 1. 2010 - 4. 2. 2010
5. 12. 2007 - 12. 12. 2007
30. 11. 2007 - 4. 12. 2007
6. 12. 2004 - 10. 12. 2004
15. 2. 1999 - 17. 2. 1999
Projekt podporují: