škola | Děčín (okres Děčín)

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace

Jsme škola s dlouhou tradicí ve vzdělávání v oblasti gastronomie, cestovního ruchu a služeb. Počátky vzniku školy se vztahují k roku 1906. Dnes poskytujeme praktické vzdělání v učebních oborech i vzdělání maturitní.

Klademe důraz především na společenské vystupování a chování studentů. Odměnou za tento přístup poskytujeme studentům kvalitní vzdělání, s vysokou mírou uplatnění v praxi. Praktická i teoretická výuka probíhá v rekonstruovaných a plně funkčně vybavených odborných učebnách.

Naším cílem jsou úspěšní mladí lidé, kteří naleznou uplatnění ve svém oboru, ať už v praxi, anebo při dalším studiu.

Vzdělání poskytujeme v oborech s výučním listem a v oborech s maturitní zkouškou.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

34-56-L/01 - Fotograf
(ŠVP: Fotograf)
69-41-L/01 - Kosmetické služby
(ŠVP: Kosmetické služby)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Dálkové studium)
64-41-L/51 - Podnikání
(ŠVP: Denní studium)
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
(ŠVP: Automechanik)
29-54-H/01 - Cukrář
(ŠVP: Cukrář)
33-56-H/01 - Truhlář
(ŠVP: Truhlář)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Číšník-servírka)
65-51-H/01 - Kuchař - číšník
(ŠVP: Kuchař)
66-51-H/01 - Prodavač
(ŠVP: Prodavač)
69-51-H/01 - Kadeřník
(ŠVP: Kadeřník)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 2
2. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař
3. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
6. místo - krajské kolo Mistrovství ČR v grafických předmětech - psaní na klávesnici
2018 0 12. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - číšník
11. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - cukrář
9. místo - ústřední kolo Gastro Junior Brno – Bidfood Cup - kuchař
2017 0 18. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - číšník
16. místo - ústřední kolo Soutěž Gastro Junior Brno- Bidvest Cup - cukrář

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
3. 3. 2020 - 6. 3. 2020
20. 4. 2015 - 24. 4. 2015
23. 2. 2009 - 26. 2. 2009
22. 1. 2007 - 24. 1. 2007
24. 10. 2006 - 24. 10. 2006
12. 5. 2005 - 20. 5. 2005
14. 3. 2001 - 21. 3. 2001
2. 6. 2000 - 2. 6. 2000
17. 2. 1999 - 23. 2. 1999
22. 9. 1998 - 22. 9. 1998
Projekt podporují: