škola | Šumperk (okres Šumperk)

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Proč si vybrat právě naši školu?

Velkou výhodou školy je široká nabídka oborů. I když si žáci vyberou jeden obor, mohou v rámci volitelných seminářů získat znalosti i z ostatních odborností.

Obory vzdělání SPŠ https://www.vsps-su.cz/sps/obory-vzdelavani-sps:

  • Elektrotechnika 26-41-M/01
  • Informační technologie 18-20-M/01
  • Strojírenství 23-41-M/01
  • Technické lyceum 78-42-M/01
  • Grafický design 82-41-M/05
  • Průmyslový design 82-41-M/04

Škole se daří každoročně modernizovat zařízení a pořizovat modernější techniku. Škola sleduje současné trendy a zareagovala na vzrůstající poptávku po videoprodukci vybavením nového natáčecího studia. V předcházejícím roce byla otevřena moderní učebna robotiky. Počítačové vybavení se obnovuje průběžně každý rok. Modernizace se netýká jen techniky, ale i budov a vybavení tříd, takže prostředí je pro žáky velmi příjemné. Dobrou atmosféru školy dotváří i kladný přístup pedagogů k žákům, jejich podpora ve studijních a mimostudijních aktivitách. Žáci mají možnost zapojit se do kroužků odborných, sportovních i uměleckých. Naši žáci mají vysokou úspěšnost u státní maturity a u přijímacího řízení na vysoké školy. Také poptávka regionálních firem po našich absolventech je veliká.

Naši žáci se zapojují do soutěží. O jejich kvalitní přípravě svědčí přední místa v rámci soutěží jazykových, matematických, odborných i sportovních. Úspěšnost potvrzuje i to, že se naše škola v porovnání výsledků soutěží programu EXCELENCE SŠ MŠMT umístila v Olomouckém kraji na prvním místě mezi odbornými školami. Současně umožňujeme žákům využívat nejnovější softwarové vybavení a zapojovat se do projektů, aby získali v jednotlivých oborech nejen potřební dovednosti, ale i mezinárodní certifikáty a osvědčení. Jednotlivé obory nabízí žákům kroužky, takže žáci si mohou vybrat z nabídky kroužků 3D modelování, audio a video tvorby, podnikání, IT apod. Pro žáky z větší vzdálenosti máme vlastní domov mládeže.

Škola spolupracuje se všemi významnými zaměstnavateli v regionu. Spolupráce spočívá v zajištění odborných praxí pro žáky na odpovídajících pracovištích. Současně firmy podporují školu formou sponzorských darů v podobě odměn pro školní soutěže, nákupem materiálu jako jsou např. struny pro 3D tiskárny apod. Škola hojně využívá i spolupráci s vysokými školami. Jde např. o VŠB – Technická univerzita Ostrava, VUT Brno, Univerzita Palackého v Olomouci a další. Významnou pomocí je účast odborníků z firem i vysokých škol na přednáškách ve škole a jejich konzultace a spolupráce se žáky při řešení žákovských projektů.

Obory

V detailu maturitních oborů najdete výsledky školy u státních maturit za posledních 5 let. (zdroj: https://vysledky.cermat.cz)

18-20-M/01 - Informační technologie
(ŠVP: Informační technologie)
23-41-M/01 - Strojírenství
(ŠVP: Strojírenství)
26-41-M/01 - Elektrotechnika
(ŠVP: Elektrotechnika)
78-42-M/01 - Technické lyceum
(ŠVP: Technické lyceum)
82-41-M/04 - Průmyslový design
(ŠVP: Průmyslový design)
82-41-M/05 - Grafický design
(ŠVP: Grafický design)

Výsledky v soutěžích MŠMT

(zdroj: https://excelence.msmt.cz)

Pravidelné úspěchy v soutěžích ukazují na systematickou práci školy s talentovanými studenty. U středních odborných škol a učilišť odráží úroveň výuky odborných předmětů. Gymnázia mívají úspěchy především v humanitních a přírodovědných olympiádách.

Ročník soutěží MŠMT 2020 byl kvůli COVIDU úplně zrušen.
question mark
Umístění v soutěži
2019 18
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P
4. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P
5. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P
2018 14
5. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
3. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P
4. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P
2017 12.5
2. místo - ústřední kolo Středoškolská odborná činnost - obor tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
6. místo - krajské kolo Matematická olympiáda - kategorie P
4. místo - krajské kolo Soutěž v programování SŠ - vyšší programovací jazyky

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
23. 1. 2013 - 25. 1. 2013
21. 2. 2008 - 26. 2. 2008
3. 4. 2001 - 9. 4. 2001
16. 6. 2000 - 16. 6. 2000
21. 6. 1999 - 21. 6. 1999
25. 1. 1999 - 26. 1. 1999
29. 9. 1998 - 29. 9. 1998
Projekt podporují: