škola | Plzeň (okres Plzeň-město)

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

Naše škola umožňuje pouze denní studium, které je ukončeno závěrečnou zkouškou a žáci získávají výuční list.

26-51-E/01     Elektrotechnické a strojně montážní práce      
                        ŠVP - Montážní práce v elektrotechnice
75-41-E/01     Pečovatelské služby                                         
                        ŠVP - Zdravotně sociální služby
29-51-E/01     Potravinářská výroba                                       
                        ŠVP - Cukrářské práce
29-51-E/02     Potravinářské práce                                         
                        ŠVP - Pekařské práce
66-51-E/01     Prodavačské práce                                           
                        ŠVP - Prodavačské služby a činnosti
65-51-E/01     Stravovací a ubytovací služby                          
                         ŠVP -  Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel                                                                                                         
23-51-E/01     Strojírenské práce                                            
                        ŠVP - Strojírenská výroba
41-52-E/01     Zahradnické práce                                           
                        ŠVP - Práce v zahradnictví

Lokalita

Budova školy se nachází v areálu SOU elektrotechnického v Plzni – Skvrňanech, Vejprnická 56, v pavilonu č. 3. V blízkosti školy je zastávka tramvaje č. 2 a autobusu ČSAD 55. V areálu SOUE je Domov mládeže a školní jídelna, které mohou využívat i naši žáci.

Obory

Obory kategorie ,,E“ jsou (Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.) určeny hlavně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jsou koncipovány s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání. Absolventi jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. V oborech naleznou uplatnění absolventi nižších ročníků škol základních, absolventi základních škol praktických, žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Složením závěrečné zkoušky žáci získávají střední vzdělávání s výučním listem.

Výuka

Ve všech činnostech je brán zřetel na úroveň dovedností jednotlivých žáků, zdravotní postižení či znevýhodnění. Ve výuce i hodnocení je kladen důraz na individuální přístup k nim. Těžiště přípravy pro jejich povolání je v odbornosti. Ve škole neprobíhá povinná výuka cizího jazyka.

Zájmové činnosti

Pro žáky je v každém školním roce připravována řada zájmových činností. Žáci se účastní různých soutěží v rámci jimi studovaných oborů.

Vybavení školy

Škola je nově vybavena počítačovou učebnou. Některé učebny jsou také vybaveny interaktivními tabulemi. V budově školy se nachází cukrářská dílna, výuková kuchyně a prodejna vlastních výrobků. Před budovou školy je umístěn školní výukový skleník.

              

   

                                                                    

Obory

23-51-E/01 - Strojírenské práce
(ŠVP: Strojírenská výroba)
26-51-E/01 - Elektrotechnické a strojně montážní práce
(ŠVP: Montážní práce v elektrotechnice)
29-51-E/01 - Potravinářská výroba
(ŠVP: Cukrářské práce)
41-52-E/01 - Zahradnické práce
(ŠVP: Práce v zahradnictví)
65-51-E/01 - Stravovací a ubytovací služby
(ŠVP: Kuchařské práce se zaměřením na přípravu jídel)
66-51-E/01 - Prodavačské práce
(ŠVP: Prodavačské služby a činnosti)
75-41-E/01 - Pečovatelské služby
(ŠVP: Zdravotně sociální služby)
29-51-E/02 - Potravinářské práce
(ŠVP: Pekařské práce)

Inspekční zprávy

(zdroj: Portál České školní inspekce https://csisr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy)
26. 1. 2018 - 31. 1. 2018
10. 1. 2012 - 13. 1. 2012
13. 3. 2007 - 21. 3. 2007
10. 3. 1999 - 11. 3. 1999
Projekt podporují: